Prenent la pregunta sobre què implica articular l’arxiu en la seva dimensió d’història com la imaginació en la seva dimensió d’anacronisme, proposem un exercici d’aprofundiment en la representació dels cossos dissidents presents a l’exposició. Repensem l’imaginari col·lectiu des de la intervenció dels materials de la mostra: com podem representar un cos dissident?

La idea és utilitzar algunes peces de la mostra, editar-les extraient-ne els cossos representats i deixar-ne el contorn i el context circumdant, així com la referència d’arxiu. Aquest buidatge de cossos donarà peu a la construcció d’altres formes (per mitjà del dibuix, la fotocòpia, el collage, etc.), imaginant i dibuixant quins cossos hi devia haver. Així s’explicita un imaginari, que pot ser col·lectiu o no. Es podran fer diverses intervencions sobre un mateix cartell, tant de manera individual com col·lectiva.

El taller s’acabarà amb una posada en comú dels dibuixos finals i una xerrada-debat sobre el que s’ha experimentat.

Imagina la teva bollera, dibuixa el teu marica. Com representar un cos dissident?

Programa

DILLUNS 9 D’ABRIL, DE 17 A 20 h (10-15 min de pausa).
Lloc:
Planta baixa del CED

A càrrec de Benzo, Alexander Arilla, Lior Zisman Zalis i Camila González S.


Exposició


Continguts relacionats

Activitats

Imatges

Oz [núm. 47]. London : Oz Publications Ink Limited, 1973.  Col·lecció MACBA. Centre d'Estudis i Documentació