al
La història fantasma sorgeix d'una premissa: després del cicle històric que es tanca amb la caiguda del Mur, la confluència de la crisi del model clàssic d'antagonisme polític i la configuració d'unes societats que viuen en un present perpetu, la història ha adquirit un estatut fastasmàtic. Pensar la manera en que es possible articular noves formes d'acció política avui, a través de les pràctiques de la imatge es indisociable de revisar el rol jugat pel cinema en la construcció de la nostra memòria i les nostres representacions de la història, recuperar críticament la tradició de varies dècades del cinema modern i de les múltiples vessants de ruptura que es congreguen al voltant de la data mítica del 68, i pensar quin és l'estatut contemporani de la imatge, així com de les noves figures de l'espectador, les formes emergents de la identitat social i política, i els futurs escenaris de conflicte.

Programa

Per a una "veritable" història del cine
Jenaro Talens, poeta, escriptor, traductor, crític i historiador de cinema; Santos Zunzunegui, escriptor, crític i historiador de cinema, i catedràtic de comunicació audiovisual de la Universitat del Pais Basc.

Projecció de L'origine du XXI siècle (2000, 30'), de Jean-Luc Godard

La gran història
Kaja Silvermann, professora de retòrica i cinema a la Universitat de California, Berkerley.

"Les cyprès et le vent. La comédie solaire " El cinema de Jean-Daniel Pollet
Jean-Louis Leutrat, President i membre de la comissió d'investigació de la Universtat París 3, Sorbonne.

Projecció de Lothringen! (1994, 21') de Jean-Marie Straub i Danièlle Hulliet

Canalitzant la història i els media. El flash back com a relat
Gertrud Koch és professora de cinema i estudis sobre els media a la Freie Universitat de Berlín.

Projecció de treballs d'Alexander Kluge per a la televisió: 10 vor 11

Espectralització de la historia, espectralització de la Imatge, espectralització d'Europa
Marina Griznic. Doctora en filosofia, crítica d'art i teòrica dels media.

Projecció de Kadosh (1999, 110'), d'Amos Gitai
Presentació a càrrec d'Amos Gitai, director de cinema


Exposició