2019-2020

Professorat, educadors i artistes

Aquest grup reflexiona sobre què és una col·lecció d’art. Els seus integrants es reuneixen cada quinze dies, i es parteix d’una metodologia que combina diverses aproximacions. Les sessions teòriques, que permeten l’autoformació del grup, s’alternen amb visites a espais del museu que el vinculen amb la institució. A més, un dels elements centrals consisteix a generar els propis continguts de mediació en relació amb la Col·lecció. A partir d’aquesta pràctica, el grup de treball explora la relació bidireccional entre la institució i els que en formen part.

Aquesta tercera edició continuarà amb les línies de treball entorn d’alguns conceptes relacionats amb la investigació del museu: comissariat, institucionalitat, política i cossos.

A càrrec de Julia Ramírez Blanco, historiadora i crítica d’art.

Foto: Àngels Pradilla

Programa

PROGRAMACIÓ CONTÍNUA,  ELS DILLUNS CADA QUINZE DIES
Horari: dilluns a les 18 h, amb activitats complementàries que es programaran al llarg del curs
Durada de la sessió: 2 hores

Professorat, educadors i artistes