al
Globalització i diferenciació cultural és el primer d'una sèrie de seminaris que el CCCB i el MACBA tenen previst organitzar amb una periodicitat semestral. En aquest seminari es volen discutir alguns aspectes que es plantegen amb el fenòmen de la globalització, i en concret les respostes que, en forma d'afirmació de la identitat i de la diferenciació culturals, s'obtenen en contextos diferents. La transnacionalització de l'economia, la internacionalització de les institucions polítiques, la circulació electrònica i sense fronteres de la informació, i el pes creixent d'una cultura parcialment compartida i uniformadora, han posat en primer pla la qüestió de l'imperialisme cultural i de la identitat postcolonial. Les perspectives que s'han desenvolupat des dels que coneixem com a estudis culturals propicien una ruptura amb les estructures disciplinàries tradicionals i un acostament entre les pràctiques acadèmiques i els grups socials tradicionalment no inclosos en el debat cultural "occidental", esdevenint d'aquesta manera una forma efectiva de mediació entre l'àmbit local i l'àmbit global.

Programa

Globalització, la Universitat i el Museu
Masao Miyoshi. Crític cultural i professor de Literatura Comparada, Japonès i Anglès, Universitat de Califòrnia, San Diego (EUA)

Les noves torres de Babel
Ignacio Ramonet. Periodista i director de Le Monde Diplomatique, Paris.
És cultura el que fan els artistes? El territori comú de la pràctica cultural a la Índia
Geeta Kapur. Comissària i crítica d'art, escriptora, i editora del Journal of Art and Ideas.

Derives de la identitat
Francisco Jarauta. Filòsof i catedràtic del Departament de Filosofia i Lògica, Universitat de Múrcia.

La novel·la a Àfrica
J. M. Coetzee. Escriptor i professor del Departament d'Anglès, Universitat de Ciutat del Cap (Sud-Àfrica)

Cap a una política d'identitat democràtica
Chantal Mouffe. Filòsofa política i "Senior Research Fellow" del Center for the Study of Democracy, Universitat de Westminster, Londres.