El futur de la professió docent: claus per a l’efectivitat de l’acció professional

Doug Lemov, compartirà l’experiència d’Uncommon Schools, la institució educativa que dirigeix i, específicament, el desafiament que aquesta experiència proposa pel que fa a la transformació en les maneres d'ensenyar, principalment en les situacions més desafavorides.

Prenent com a referència la seva proposta a “Teach like a champion”, un llibre que, en els darrers cinc anys, ha tingut una àmplia difusió entre la comunitat de mestres, als Estats Units, la perspectiva de Doug Lemov ens permetrà debatre sobre algunes de les qüestions crítiques que comporta esdevenir un bon professional en l’àmbit de l’educació en el segle XXI.

Auditori MACBA

Programa

30 D'ABRIL 2015, A LES 18.30 H
Lloc: Auditori Meier.