"Com va subratllar Benjamin en analitzar les galeries comercials parisenques del s.XIX, tot l'entorn semblava dissenyar per induir al nirvana més que a la consciència crítica. I moltes altres institucions culturals - museus i centres de patrimoni cultural, espais per a espectacles, exposicions i festivals - semblen tenir com a finalitat el correu de la nostàlgia, la producció de records col.lectius asèptics, la creació de sensibilitats estètiques sense sentit crític i l'absorció de les possibilitats futures en un camp no conflictiu eternament present. Els continus espectacles de la cultura de la mercaderia, incloent-hi la mercantilització de l'espectacle mateix, ajuden a fomentar la indiferència política."

David Harvey, Espacios de esperanza

David Harvey és professor de geografia a la City University of New York i a la London School of Economics. És autor del llibre Espacios de esperanza (Akal, 2003).