El Centre d’Estudis i Documentació MACBA, en la línia de reflexió al voltant de la naturalesa dels arxius i la seva repercussió en la construcció de la memòria, presenta aquesta taula rodona, emmarcada dins del projecte d’investigació expositiu Human Rights/Copy Rights, comissariat i editat per Cristián Gómez-Moya. Aquest projecte es va realitzar al Museo de Arte Contemporáneo (MAC) de la Universitat de Xile el 2011, i va culminar amb la publicació del llibre Human Rights/Copy Rights. Visual Archives in the Age of Declassification, el 2013 (VID-Creación, Universitat de Xile). L’objecte d’estudi d’aquest projecte han estat els aparells de mediació visual de la memòria en el moment de la desclassificació dels arxius polítics vinculats a les postdictadures llatinoamericanes.

Dins d’aquests aparells de mediació visual, podem considerar el mateix museu d’art contemporani, els seus arxius i centres de documentació, com també altres formes més sofisticades, organitzades al voltant d’espais virtuals d’arxiu o el comissariat de registres i documents d’art.

Davant dels diversos mètodes de desclassificació que s’han anat exercint a escala mundial, aquesta discussió al voltant de l’arxiu dels drets humans en el camp de l’art contemporani, s’ha de confrontar amb els seus diversos símptomes, especialment amb el que marca les formes de vida del document o el que alguns autors anomenen «esdevenir document». La desclassificació dels documents sobre drets humans permet no tan sols conèixer i recordar el passat historicopolític inscrit en les ruïnes de la memòria, sinó que també facilita que aquests documents cobrin vida cada cop que es copien i reprodueixen des de les bases de dades en línia.

Aquest símptoma globalitzat, que hem advertit com l’esdevenir de la desclassificació cap al document d’art contemporani, ens porta a interrogar-nos sobre els efectes que aquesta liberalització té sobre la violència geopolítica en el marc de la memòria. La memòria sobre els drets humans, en tensió entre la política del secret i la llibertat d’informació, no escaparia a aquesta preocupació, més encara quan el que hi ha al darrere dels documents són vides.

Aquesta taula rodona té lloc amb motiu de la presentació del llibre Human Rights/Copy Rights. Archivos visuales en la época de la desclasificación (VID-Creación, Universitat de Xile), culminació del projecte centrat en la dialèctica entre l’arxiu polític i els documents d’art contemporani.

Ponents: Daniel G. Andújar, Lee Douglas, Jorge Blasco i Cristián Gómez-Moya

Obres d'escriptors, documentalistes i artistes presents a la publicació: Jorge Blasco, Alejandra Castillo, Gonzalo Díaz, Lee Douglas, Daniel G. Andújar, Federico Galende, Soledad García-Saavedra, Voluspa Jarpa, Claudia Missana, Luz Muñoz i Miguel Valderrama.

Devenir document d’art: arxiu, desclassificació i drets humans

Programa

DIMARTS 25 DE FEBRER DE 19 A 20.50 h

A la sala de documentació del CED s'exposaran els següents treballs: Re-trazando un relato, de Luz Muñoz (2011), Archivos Virtuales / Lecturas Inconclusas, verdades erráticas, de Voluspa Jarpa (2011), i CA.DA.VER., vídeo-entrevista a Gonzalo Díaz (2010).

El llibre estarà disponible per a la consulta i adquisició dels assistents a la llibreria La Central.

Jorge Blasco G. Investigador i escriptor.
Lee E. Douglas Antropòloga i fotògrafa.
Daniel G. Andújar Artista visual, teòric i crític dels mitjans.
Cristián Gómez-Moya Investigador i curador en art contemporani.

Programes públics
programespublics [at] macba [dot] cat
Tel. 93 481 46 81

Continguts relacionats

Àudios

Esdevenir document d’art: arxiu, desclassificació i drets humans
Son[i]a #168. Wolfgang Ernst
12.12.2012
Son[i]a #170. Erick Beltrán
10.01.2012

Publicacions