al

Alguns dels eixos temàtics que guiaren el taller foren: l'escriure i la escriptura, la noció de discurs, la noció de teoria, l'ordre i el desordre del discurs, la deconstrucció, l'hermenèutica... Aquests temes constitueixen una guia de la discussió que es pot proposar al grup de treball, no un programa de matèria obligatòria. Les discussions aniran acompanyades de lectures i comentaris de textos.
El taller s'adreçava tant a artistes amb interès per compartir un espai de discussió i d'estudi com a crítics, historiadors, estudiants de tercer cicle o a punt de graduar-se, i que vulguin tenir l'experiència del treball, la recerca i la discussió en grup. Per tant, es demana assistència regular i disponibilitat per llegir o investigar fora de les sessions.

Jordi Ibáñez és professor de la Universitat Pompeu Fabra i de l'Escola Eina.


Programa

Participants:
Manel Clot. Crític d'art, comissari independent i professor de la Universitat Pompeu Fabra i de l'Escola Eina.
Jesús Carrillo. Professor de la Universidad Autónoma de Madrid.
Raymond Chaves. Artista.
Félix de Azúa. Escriptor i professor de la Universitat Politècnica de Catalunya.