Aquesta activitat es podrà seguir en streaming. Retransmissió prevista en directe a partir de les 18 h.

El seminari abordarà dos aspectes fonamentals en l’obra d’Andrea Fraser: la performance i la crítica institucional. La implicació crítica de Fraser en el discurs de l’art a través de l’encarnació de posicions socials diverses serà el punt de partida per reflexionar sobre el desenvolupament d’aquestes pràctiques en l’art contemporani.

Amb la participació d’Andrea Fraser i Helmut Draxler, que debatran amb artistes locals.

Patrocinador principal d'activitats:
Estrella Damm
Andrea Fraser "Museum Hightlights: A Gallery Talk", 1989 (still)

Programa

DIMECRES 8 DE JUNY DE 2016, 18 h
Lloc: Auditori Meier

18 h Helmut Draxler: No mostrar res. L’ètica de la crítica institucional

La crítica institucional, tal com apareix en la seva forma moderna en Jean-Jacques Rousseau, és essencialment una crítica d’una doble representació: la representació política dels pocs que parlen per tots i la representació espectacular a través de les imatges. Totes dues representacions poden ser qüestionades per una reunió de tot on no hi hagi res a mostrar. No mostrar res implica una autoexpressió que s’encarna o es plasma en termes individuals i col·lectius. Aquest encarnar-se remet a un estat que va més enllà de la crítica.

Encarnar o plasmar la crítica, doncs, denota una limitació d’aquest no mostrar res que es manifesta precisament dins la plasmació. Una plasmació que mostra esdevé un mitjà, no sols un mitjà del no-res sinó també un mitjà de la crítica. Com a mitjà, una plasmació només es pot abordar per les seves demarcacions socials i psicològiques, que aleshores esdevenen l’espai intermedi entre una traïció gens ètica del no-res i una permanent recerca ètica.

18.45 h Andrea Fraser: Contenir la institució
Fraser parlarà de la influència de la psicoanàlisi angloamericana i les relacions de grup en l’evolució del seu concepte de la crítica institucional, la performance i la pedagogia. Considerades no com un substitut sinó com un complement de la socioanàlisi reflexiva desenvolupada per Pierre Bourdieu, les perspectives kleinianes i bionianes contemporànies, relacionals i de relacions objectals, proporcionen marcs per comprendre la interfície entre els camps socials, intersubjectius i intrapsíquics en les nostres introjeccions, projeccions i representacions de les institucions.

19.30 h Debat amb els artistes locals

Programes públics
macba [at] macba [dot] cat
Tel: 93 481 33 68

Exposició