al

Un grup de lectura. Una comunitat d’estudi. Una colla que encarna textos.
Si encarnar un text és assumir una modificació del ser, quins són els processos per dur-ho a terme? Com podem entregar-nos a aquesta modificació davant la lectura d’un text?

Volem plantejar un espai on la lectura s’entengui com a encarnació o corporització. Entendre un text des del cos, com entendre qualsevol obra, ja sigui escrita, visual, sonora o experiencial, ens ofereix la possibilitat de modificar-nos, de desplaçar-nos. La trobada vol reunir les condicions que ens puguin convidar a pensar d’una altra manera, generant diàleg i moviment.

En aquesta nova edició proposem un canvi d’escala. A la primera edició posàvem el focus en la pell; ara ens mourem de pell cap endins. Si la percepció del que es llegeix depèn de com se senten els nostres cossos, del que vulguin, facin, gaudeixin o pateixin, podem parlar d’una comprensió visceral?

Considerant el cos com un mèdium sensorial decisiu, observarem la col·laboració entre òrgans, músculs i teixits i com les vies anatòmiques poden desembocar en una confluència entre cos i text, entre micro i macro, entre dins i fora. Aquesta condició del propi cos com a canal somàtic potenciarà la nostra relació amb la paraula escrita en una visió transversal que vol animar totes les lectures, assumint el cos com a comunitat.

Si una comunitat és un grup de persones, o coses, que comparteixen una càrrega o un càrrec, el que farem serà buscar aquestes càrregues compartides. Dins les comunitats, els moviments dels cossos individuals formen part de totes les reformes de la matèria i són aquests mateixos cossos els que se sostenen o s’afebleixen sota les tensions que afloren en el pols dels esdeveniments col·lectius. Podem sacsejar-nos en les lectures per trobar-hi indicis, formes d’organització, comunitats inconfessables?

Patrocinador principal d'activitats:
Estrella Damm
Foto: Noemí Mases / MACBA, 2017

Programa

DIMARTS, DE 18 A 21 h
Lloc:
Espai Taller

No és obligatòria l’assistència a totes les sessions

Es posposa la primera sessió d'Encarna del dia 3 d'octubre al 10 d'octubre.

3 i 24 d’octubre, 14 de novembre i 5 de desembre de 2017; 9 i 30 de gener, 20 de febrer, 13 de març, 3 i 24 d’abril, 15 de maig, 5 i 26 de juny de 2018

Per a més informació i per realitzar la inscripció prèvia enviar un mail a centredestudis [at] macba [dot] cat (Subject: Hello%20again)


Continguts relacionats

Imatges

Encarna!
Se suposa que els objectes tenen el caràcter objectiu dels productes industrials. No pretenen representar res més que allò que són. La categorització prèvia de les arts ja no existeix.
Charlotte Posenenske