al

Un grup de lectura. Una comunitat d’estudi. Una colla que encarna textos.
Si encarnar un text és assumir una modificació del ser, quins són els processos per dur-ho a terme? Com podem entregar-nos a aquesta modificació davant la lectura d’un text?

Volem plantejar un espai on la lectura s’entengui com a encarnació o corporització. Entendre un text des del cos, com entendre qualsevol obra, ja sigui escrita, visual, sonora o experiencial, ens ofereix la possibilitat de modificar-nos, de desplaçar-nos. La trobada vol reunir les condicions que ens puguin convidar a pensar d’una altra manera, generant diàleg i moviment.

En aquesta nova edició proposem un canvi d’escala. A la primera edició posàvem el focus en la pell; ara ens mourem de pell cap endins. Si la percepció del que es llegeix depèn de com se senten els nostres cossos, del que vulguin, facin, gaudeixin o pateixin, podem parlar d’una comprensió visceral?

Considerant el cos com un mèdium sensorial decisiu, observarem la col·laboració entre òrgans, músculs i teixits i com les vies anatòmiques poden desembocar en una confluència entre cos i text, entre micro i macro, entre dins i fora. Aquesta condició del propi cos com a canal somàtic potenciarà la nostra relació amb la paraula escrita en una visió transversal que vol animar totes les lectures, assumint el cos com a comunitat.

Si una comunitat és un grup de persones, o coses, que comparteixen una càrrega o un càrrec, el que farem serà buscar aquestes càrregues compartides. Dins les comunitats, els moviments dels cossos individuals formen part de totes les reformes de la matèria i són aquests mateixos cossos els que se sostenen o s’afebleixen sota les tensions que afloren en el pols dels esdeveniments col·lectius. Podem sacsejar-nos en les lectures per trobar-hi indicis, formes d’organització, comunitats inconfessables?

Patrocinador principal d'activitats:
Estrella Damm
Foto: Noemí Mases / MACBA, 2017

Programa

DIMARTS, DE 18 A 21 h
Lloc:
Espai Taller

No és obligatòria l’assistència a totes les sessions

Es posposa la primera sessió d'Encarna del dia 3 d'octubre al 10 d'octubre.

3 i 24 d’octubre, 14 de novembre i 5 de desembre de 2017; 9 i 30 de gener, 20 de febrer, 13 de març, 3 i 24 d’abril, 15 de maig, 5 i 26 de juny de 2018

Per a més informació i per realitzar la inscripció prèvia enviar un mail a centredestudis [at] macba [dot] cat (Subject: Hello%20again)


Continguts relacionats

Imatges

Encarna!