Aquesta trobada es proposa reunir visions diverses sobre temes relacionats amb la sostenibilitat i el desenvolupament de xarxes lliures –com són l'origen d'internet, els protocols oberts i les infraestructures de telecomunicació lliures–, i també examinar algunes de les amenaces que actualment pateixen aquestes xarxes. Aquesta genealogia del desenvolupament i l'actualitat de la xarxa, caracteritzada per la seva naturalesa oberta, ajudarà a entendre i contextualitzar millor el naixement i la viabilitat d'economies distribuïdes que es fonamenten en la cultura lliure.

Analitzar el vincle evident entre aquests dos temes és l'objectiu central d'aquesta trobada: els fenòmens que dificulten l'existència d'una xarxa lliure, oberta i neutra, condicionen l'ús d'una eina imprescindible per a la cultura lliure. En la primera sessió centrarem l'atenció en el paper que la xarxa té en els processos de producció i difusió de la cultura lliure. La segona sessió introduirà alguns conceptes i marcs d'anàlisi per pensar sobre les noves economies distribuïdes que han emergit en sintonia amb la filosofia de la cultura lliure. Les dues sessions ens permetran acostar-nos a una economia política de la cultura lliure.

Per economia política de la cultura lliure entenem una mirada crítica sobre totes aquelles normatives, protocols, lobbies o grups de pressió, nous mercats, etc., que determinen la producció col·lectiva. És a dir, aquells elements que desequilibren el terreny de joc en contra dels actors i institucions ciutadanes que pretenen produir cultura lliure, i a favor dels organismes públics i privats que intenten normativitzar –per no dir demonitzar– l'emergència d'un nou paradigma que conceben com una amenaça per als seus interessos.

Organitzada pel Free Culture Forum

Auditori MACBA

Programa

Dissabte 6 d'octubre, de 10.30 a 14 h i de 16.30 a 19.30 h

10.30-11 h: Simona Levi, Free Culture Forum, X.net
Introducció

11-12 h: Carlos Tomás
"Origen i futur d'internet: lluites històriques, actuals i futures per la defensa de la xarxa"

12-13 h: Ramón Roca, http://www.guifi.net
"Actors interessats i desinteressats en l’existència de xarxes de telecomunicació obertes, lliures i neutres"

13-14 h: Preguntes i debat obert

Descans

16.30-17.30 h: Rubén Martínez, Free Culture Forum, X.net
"Encerclaments digitals i commons: comunitats actives de gestió i regulació enfront de processos predadors"

17.30-18.30 h: Jaron Rowan, Free Culture Forum, X.net
"Cultura com a dret vs. cultura com a recurs"

18.30-19.30 h: Preguntes i debat obert

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Activitats

Àudios

Por una economía política de la cultura libre
Por una economía política de la cultura libre
Por una economía política de la cultura libre
Por una economía política de la cultura libre: Carlos Tomás
Son[i]a #130. Rick Prelinger
07.07.2011