al

Curs a càrrec d'Ana Longoni, amb la participació de Simón Marchán-Fiz i Marcelo Expósito

El curs revisarà un conjunt de pràctiques i idees avantguardistes que van tenir lloc a Argentina i a altres països d'Amèrica Llatina en els trasbalsats anys seixanta i setanta. Aquestes pràctiques van compartir el qüestionament radical de l'estatut autònom de l'art en la seva aposta per la dissolució de fronteres instituïdes i en la seva recerca d'inscripció a la societat.

Sense evitar establir dimensions comparatives amb els "nous comportaments artístics" europeus i nord-americans, el curs proposa repensar i discutir determinats arguments teòrics ineludibles en l'estètica i la historiografia de l'art del segle XX que mostren els seus límits a l'hora d'encarar aquestes produccions específiques. Algunes s'estan recuperant a l'última dècada com a part del conceptualisme internacional, assimilació que pot resultar problemàtica en tant que corre el risc de mesurar amb patrons que són homogenis a contextos i processos històrics específics.

Ana Longoni és Doctora en Arts (Universidad de Buenos Aires), escriptora, investigadora i professora de Teoria dels Mitjans i la Cultura a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universidad de Buenos Aires. Dirigeix el grup d'investigació "Arts plàstiques i esquerres a l'Argentina del segle XX". Ha publicat, entre altres treballs, els llibres De los poetas malditos al video-clip (Buenos Aires, Cántaro, 1998), Del Di Tella a Tucumán Arde (Buenos Aires, El cielo por asalto, 2000), l'estudi preliminar al llibre d'Óscar Masotta, Revolución en el arte (Buenos Aires, Edhasa, 2004) i un dels capítols de l'antologia editada per I. Katzenstein, Listen, Here, Now! Argentine Art of the 1960s: Writings of the Avant-Garde (Nova York, MoMA, 2004).

Amb la col·laboració de:
ICE
gif blanc de 50base 20 alt

Programa

DILLUNS 20 DE FEBRER, 19 h.
Experimentació i avantguarda en l'art argentí dels seixanta.
Alguns casos clau: Alberto Greco, Ricardo Carreira i Óscar Masotta.

DIMARTS 21 DE FEBRER, 19 h.
Conceptualisme i política a Amèrica Llatina, entre el cicle del 68 i les dictadures dels anys setanta
Dimensions comparatives entre Argentina ("Tucumán Arde"), Xile (l'"escena de avanzada") i Perú (el grup "Huayco").

DIMECRES 22 DE FEBRER, 19 h.
Revisió crítica de la teoria de l'avantguarda, des de la consideració de les modernitats perifèriques i les anomenades "neoavantguardes"
A dintre i a fora: vincles fluctuants de les avantguardes amb la institució art.

DIJOUS 23 DE FEBRER, 19 h.
Moments de la recepció del conceptualisme llatinoamericà a Europa i als Estats Units
Conferència a càrrec de Simón Marchán-Fiz i Marcelo Expósito.

Programes públics MACBA
tlf. 93 412 08 10
programespublics [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Activitats

Àudios

Presentació del curs "Descentrats. Altres relats del conceptualisme (argentí i llatinoamericà)"
Presentació del curs "Descentrats. Altres relats del conceptualisme (argentí i llatinoamericà)"
Son[i]a #10. Ana Longoni
19.05.2006