al

Curs d'estiu PEI Obert a càrrec de Manuel Asensi

La frase que dóna títol a aquest curs no és de Derrida sinó de Gayatri Spivak, però bé podria ser d'ell.

La deconstrucció és un terme que ha passata formar part del llenguatge cinematogràfic, de la política i fins i tot del món culinari, i per això cal entendre aquest curs com un gest de resistència a l'apropiació institucional d'aquest pensament. Durant les diverses sessions, a càrrec de Manuel Asensi, es revisaran les claus del pensament derridià com a estratègies de defensa i d'atac contra el feixisme.

Es tracta d'una manera de guiar-se en el laberint dels assaigs de Derrida, una de les manifestacions més radicals i singulars de la teoria del discurs a cavall de dos segles, i també d'un camí per trobar formes de reacció enfront de tots aquells hàbits de
naturalització històrica que massa sovint fan la vida invisible.


Programa

Dijous 30 de juny, divendres 1, dilluns 4 i dimarts 5 de juliol, a les 19 h.
Dissabte 2 de juliol, a les 12 h

Dijous 30 juny
La necessitat de la deconstrucció: introducció a les bases del pensament derridià

A la primera sessió s'abordarà el quadre general de l'obra derridiana i es respondrà la pregunta: d'on sorgeix la necessitat de la deconstrucció? Per què deconstruir en comptes de dedicar-se, per exemple, a l'edificació de sistemes coherents i arquitectònics? Què és el que cal deconstruir? Metafísica i racisme. Metafísica i sexisme.

Divendres 1 juliol
La centralitat de la qüestió de l'escriptura com a matriu del logocentrisme

La segona sessió estarà dedicada a l'anàlisi del terme (fal)logocentrisme i la seva materialització en la insistència del pensament occidental en la repressió de l'escriptura i del cos. També s'hi examinaran totes les al·legoritzacions d'aquest terme tal com s'han desenvolupat en àmbits com el de la crítica postcolonial i la teoria queer.

Dissabte 2 juliol
Projecció

Safaa Fathy, D'ailleurs Derrida, 1999, 1 h 8 min

Dilluns 4 juliol
Les estratègies de la deconstrucció: com deconstruir?

La tercera sessió tractarà d'iniciar els participants en les maneres de llegir i de mirar deconstructivament, fent un passeig per algunes de les deconstruccions més famoses de Derrida (Heidegger, Saussure, Mallarmé) i prenent com a punt de referència especial el paper que té l'"art" (sempre entre cometes) en el treball deconstructiu.

Dimarts 5 juliol
Les polítiques de Jacques Derrida

A la quarta sessió s'analitzarà el pensament "polític" de Derrida en diàleg amb les teories polítiques de la postmodernitat, el seu debat amb el marxisme tal com queda exposat al llibre Espectres de Marx, i els seus diàlegs amb les propostes antisistèmiques.

Manuel Asensi és catedràtic de Teoria de la Literatura a la facultat de Filologia de la Universitat de València. Ha estat professor visitant de diverses universitats d'Europa i dels Estats Units. És director de la col·lecció d'Humanitats de l'editorial Tirant lo Blanch i crític cultural del suplement Cultura/s de La Vanguardia. El seu camp de recerca està constituït, bàsicament, per la teoria i la crítica literàries, la literatura espanyola, el cinema i la crítica d'art. Entre les seves publicacions destaquen Historia de la teoría de la literatura (dos volsums) i Los años salvajes de la teoría (Philippe Sollers, Tel Quel y la génesis del post-estructuralismo francés).

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 33 58
pei [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Àudios

Las estrategias de la deconstrucción: ¿cómo deconstruir?
La centralidad de la cuestión de la escritura como matriz del logocentrismo
La necesidad de la deconstrucción: introducción a la bases del pensamiento derridiano
Les polítiques de Jacques Derrida