El MACBA col·labora en la organització dels Debats d'educació, una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalunya per a impulsar el debat social sobre el futur de l'educació.

Debats d’educació

Programa

Dijous 18 d'octubre de 2012, a les 18.30 h.
Robert B. Kozma
Les TIC i la transformació de l'educació en l'economia del coneixement

Robert B. Kozma és consultor internacional i director emèrit del Centre de Tecnologia per a l'Aprenentatge, SRI International, a Califòrnia.