Deaf Ears, 2019*, en el seu format original, consta de tres videoprojeccions simultànies en les quals els participants sords dialoguen sobre una sèrie de temes de la seva elecció en llengua de signes catalana. En la peça que l’artista ha triat per presentar en obert amb motiu del Dia Internacional dels museus, Delfina Aliaga i Marc Tapia parlen sobre l’humor.

Aquest vídeo estarà disponible durant tot el dia 18 de maig.

Antoni Abad conversarà en directe amb Ferran Barenblit, director del MACBA, i amb Cristina Bonet, curadora adjunta de la seva darrera exposició al museu, megafone.net (2014), juntament amb Roc Pares i Soledad Gutierrez. La conversa, oberta a la participació del públic, es podrà seguir en streaming i serà subtitulada simultàniament en l’idioma original (català) i interpretada en llengua de signes catalana. 

*Deaf Ears2019 és una obra realitzada gràcies a la Beca Multiverso a la creació en videoart 2018, Fundación BBVA - Museo de Bellas Artes de Bilbao, en col·laboració amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la Fundació Phonos i la Universitat Pompeu Fabra.

Interpretació en llengua de signes catalana (LSC) i subtitulació simultània gràcies a: 

Logo Repsol