al

Les pràctiques artístiques contemporànies es caracteritzen per una diversificació de formats, tècniques i llenguatges, que es mouen en el terreny de la complexitat, la distorsió, l'excés i la hibridació.

El curs "A" d'Arquitectura i Art. Hibridacions té per objectiu posar en relació la lògica constructiva amb l'experiència del procés creatiu. Prenent com a punt de partida les exposicions de Rita McBride i Gordon Matta-Clark, ens situarem en l'interstici d'aquestes dues disciplines per iniciar un debat entorn de pols estètics oposats.

De la raó i el càlcul a l'expressió i la importància del cos, els límits es difuminen, redefineixen espais i busquen nous significats.

Curs impartit per Ariadna Miquel.

Aquest curs està reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a activitat de formació permanent.

Curs d’iniciació a l’art contemporani: “A” d’Arquitectura i Art. Hibridacions

Programa

Del 2 al 6 de juliol, de 10.30 a 13.30 h