al
El curs analitzavala pintura en el context de les diverses disciplines de l'art contemporani. En el tram final d'aquest segle, pintar s'ha configurat més com un lloc que com una praxi. Pintura ja no només anomena allò que conté, sinó que es presenta com a espai interior, com a casa de la mirada, capaç d'adoptar altres disciplines per a representar-se. A partir d'algunes de les propostes de l'obra de Perejaume i de Gerhard Richter s'analitzaran, entre altres aspectes, el sentit en la pintura, la seva construcció i maneres de configuració, les estructures del llenguatge, imatge i context, pintura i fotografia, híbrid i no híbrid.