al

Aquest curs es relaciona directament amb la nova presentació de la Col·lecció MACBA, una mostra que explora alguns desbordaments produïts en les pràctiques de l’art des de finals dels anys setanta fins a principis dels noranta. Organitzat en cinc sessions temàtiques, el curs investiga la Col·lecció fent dialogar obres d'avui amb obres i documents del passat recent.

Dissabte 24 de gener / Dimecres 1 de juliol
Sessió 1: La cultura popular
El poble, la cultura popular, ha introduït codis i llenguatges propis dins del camp de l'art, generant estetitzacions i mecàniques de propagació particulars. El que és popular ja no té res a veure amb el que és folklòric, sinó amb l'humor i el joc, amb formes sacramentals que ja no s’associen amb l’àmbit sagrat sinó amb la restitució del cerimonial urbà des de l'imaginari col·lectiu.

Dissabte 31 de gener / Dijous 2 de juliol
Sessió 2: El carrer
La ciutat postfranquista es refunda a través dels mateixos arguments utilitzats per l'ideari de la transició democràtica: polítiques de consens que oculten formes de vigilància i control urbà. El mapa abandona el seu caràcter topogràfic per registrar noves cartografies identitàries i polítiques, mentre que el carrer esdevé el nou espai d'intervenció poètica.

Dissabte 7 de febrer / Divendres 3 de juliol
Sessió 3: El cos i el seu revers
Després de la Segona Guerra Mundial, el cos deixa de ser un ens abstracte objecte de coneixement anatòmic i es converteix en un ens concret, centre de la gestió i de la vigilància política. Al mateix temps, els cossos oprimits i exclosos cobren consciència i reclamen drets d'igualtat política, autodeterminació i autorepresentació. S'inicia així una nova tensió entre les disciplines de control social i els moviments d'alliberament que marcarà la segona meitat del segle XX.

Dissabte 14 de febrer / Dilluns 6 de juliol
Sessió 4: Polítiques de ficció
Hi ha una realitat al marge de la nostra percepció? Pot l'art tenir cap incidència en la realitat? El final de la dictadura franquista comporta una mena d'alliberament respecte als diferents compromisos polítics, alhora que suposa un canvi en l'ús de la lectura contra l'adoctrinament establert. La realitat i la seva representació, els mecanismes de construcció de la realitat, esdevenen temes que, des de l’art i en el context de l'inici de la democràcia, portaran molts artistes a qüestionar-se la potència de la ficció en el terreny de les pràctiques artístiques.

Dissabte 21 de febrer / Dimarts 7 de juliol
Sessió 5: Cartografies contemporànies
En un context globalitzat, l’èmfasi es trasllada al procés i a les condicions del treball artístic. Les noves pràctiques i estratègies posen en qüestió l’activitat artística orientada a la producció d’objectes, i, en canvi, se centren en els processos i en les condicions de l’obra. El document esdevé art, i el cos i el temps, matèria primera d'un art que no coneix límits.

Tots els cursos estan reconeguts pel "departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya" com a activitat de formació permanent.

Miralda "Sacro Pagan", 1978

Programa

DEL 24 DE GENER AL 7 DE JULIOL DE 2015
Oferim dues edicions d’aquest curs.
Total: 15 hores
Preu: 20 euros

SEGON TRIMESTRE
Lloc: Espai Taller
Dates: Els dissabtes 24 i 31 de gener, 7, 14 i 21 de febrer, de 10.30 a 13.30 h
Inscripció: A partir del 8 de gener de 2015
Curs impartit per David Pablo

ESTIU
Lloc: MACBA.
Dates: 1, 2, 3, 6 i 7 de juliol , d'11 a 14 h
Inscripció: A partir del dilluns 8 de juny 2015
Curs impartit per Cloe Masotta

Per a més informació: 93 412 14 13 i educacio [at] macba [dot] cat