al

Seminari

Aquestes jornades comptaran amb la participació de Judith Butler, catedràtica de Retòrica i Literatura comparada de la Universitat de Califòrnia a Berkeley, i d'Adriana Cavarero, professora de Filosofia política de la Universitat de Verona, i aniran precedides d'una intervenció artística a càrrec de dues performers que introduiran la proposta teòrica. L'objectiu de les jornades és obrir un espai de diàleg plural i divers de pensament en femení, arrelat en l'experiència que es genera en i des del cos.

Judith Butler ocupa la càtedra Maxine Elliot del departament de Retòrica i Literatura comparada de la Universitat de Califòrnia a Berkeley. Anteriorment, va ser professora a les universitats de Wesleyan i Johns Hopkins. Butler ha fet importants aportacions en els àmbits del feminisme, la teoria queer , la filosofia política i l'ètica, i és considerada una de les intel· lectuals més influents del món. Entre les seves darreres obres, destaquen Vida precaria (2006), Deshacer el género (2006), El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad (2007), Vulnerabilitat, supervivència (2008) i Marcos de guerra: las vidas lloradas (2010).

Adriana Cavarero és professora de Filosofia política de la Universitat de Verona i professora visitant de la Universitat de Nova York. Dos grans temes configuren la seva aproximació a la tradició filosòfica occidental: d'una banda, el "pensament de la diferència sexual", una perspectiva teòrica que permet la deconstrucció de la textualitat occidental des d'un punt de vista feminista; i de l'altra, el pensament de Hanna Arendt, reinterpretat en les seves categories més innovadores: naixement, unicitat, acció i narració. El resultat és una recerca que posa en primer pla l'existència individual i única de l'ésser humà, en relació amb el cos i el gènere.

Més informació cositextualitat.uab.cat

Organitzat pel Departament de Filosofia i el Grup Cos i Textualitat de la Universitat Autònoma de Barcelona en col·laboració amb el MACBA


Programa

Dilluns 11 i dimarts 12 de juliol, de 18 a 21 h
Programes públics MACBA
%20programespublics [at] macba [dot] cat