Thomas Bayrle (Berlín, 1937) és considerat un dels màxims representants de la recepció del moviment pop a Alemanya. Actiu des del final dels seixanta, la seva obra planteja com el procés de producció, repetició i lectura d'una imatge està vinculat a una assumpció determinada del projecte Modern, alhora que fa palesa la dificultat d'aquest últim per enfrontar-se a dos dels conceptes fonamentals de la societat actual: les nocions de diferència i d'error.

Programa

Divendres 6 de febrer, a les 19.30 h
Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat

Exposició