Oferta pública / Public Tender és, per descomptat, una gran exposició monogràfica del treball de Rita McBride, però es concep com un projecte complex, amb diversos vessants interrelacionats i múltiples agents involucrats: des de la tria d'obres i la producció del catàleg (amb un pròleg de Bartomeu Marí i assajos de Luis Fernández Galiano i Mark Wigley, a més d'un assaig fotogràfic de l'artista Anne Pöhlmann) fins a la sèrie Cites a cegues, que convida diversos artistes a utilitzar temporalment l'espai de l'obra Arena (en depòsit al MACBA) per treballar a partir d'ella, per a ella o entorn d'ella.

Per McBride, la disposició de les peces en l'espai no constitueix un procediment secundari o accessori, sinó que és un aspecte essencial del seu procés de treball. Per tant, el comissariat de les seves obres representa necessàriament un esforç conjunt i complex. Aquesta conversa entre Rita McBride i Bartomeu Marí –director del MACBA i comissari d'Oferta pública / Public Tender– serà una oportunitat per parlar de l'obra de Rita McBride, però també del procés de concepció i realització d'aquesta mostra.

Rita McBride "Day After Day", 2011

Programa

Divendres 18 de maig, a les 18 h
Programes públics MACBA
Tel. 93 481 46 81
programespublics [at] macba [dot] cat

Exposició


Continguts relacionats

Àudios

FONS AUDIO #9. Rita McBride
01.07.2011

Publicacions