Per l'Argentina va passar la crisi, no hi ha dubte. Se n'ha informat molt i, segurament, es coneixen els rostres victimitzats per la barbàrie. També es deu saber que hi va haver victimaris, gent que es va beneficiar de tot això. Aquesta història s'ha repetit milers i milers vegades a tot arreu. El que potser no és tan conegut és la història de les resistències. De les subjectivitats que van pressentir la crisi, que van aconseguir travessar-la i anar més enllà, superar l'estat de victimització i produir experiències noves de trinca: fàbriques ocupades pels treballadors, l'assaig dels clubs d'intercanvi, els moviments de piquets, les assemblees de barri i tantes altres formes d'un nou protagonisme social. Hi està sorgint una altra política? Com s'han d'interpretar les últimes eleccions presidencials en què aparentment s'ha normalitzat el sistema de dominació política? Quins són els dilemes actuals del contrapoder a l'Argentina?

Col·lectiu Situaciones

Situaciones és un col·lectiu d'investigació autònoma de Buenos Aires. Situaciones pretén ser un projecte de lectura "interna" de les lluites, una fenomenologia (una genealogia) i no una descripció "objectiva". Perquè només d'aquesta manera el pensament assumeix una funció creadora, afirmativa, per deixar de ser una mera reproducció del que ja existeix. I perquè només en aquesta fidelitat amb la immanència el pensament és una aportació real, dinàmica, que és tot el contrari de l'elaboració d'un programa o un esquema que encaselli i saturi les pràctiques.