al

A càrrec de l'artista

«Es pot parlar de la utilització de l'attrezzo amb relació al cos en l'espai i el temps vinculant-lo a l'escultura, recorrent a exemples dels meus propis accessoris d'attrezzo, que mouen cossos o són moguts per cossos, i/o petits accessoris, com els utilitzats en els vídeos, en què el primer pla compensa les diferències de mida; l'objecte com el cèrcol en el paisatge i també un tema: la reutilització d'alguns accessoris i la manera com aquests objectes van condicionar, concretament en el meu cas, els meus moviments i la creació de representacions o la construcció d'imatges. Com es mesuren el temps i l'espai, i les diferències que hi ha pel que fa al tractament del temps entre una performance, una instal·lació i un vídeo monocanal.

I quina és la percepció del públic: què veuen i com, d'alguna manera, són manipulats.»

Joan Jonas


Programa

Dijous, 20 de setembre, 19.30 h
Programes públics MACBA
Tel. 93 481 33 58
programespublics [at] macba [dot] cat

Exposició