al

Seminari

Aquest seminari ofereix un debat sobre alguns dels conceptes clau en què es basa l'exposició L'arxiu universal. La condició del document i la utopia fotogràfica moderna (MACBA, setembre del 2008 – gener del 2009), i continua el debat obert al seminari La metròpoli a l'era de la fotografia (MACBA, febrer del 2007).

El seminari s'articula com un recorregut per alguns dels problemes inherents al debat sobre l'estatut del document al llarg del segle XX, problemes que, en alguns casos i a cada època, s'han reformulat d'una manera singular, per la qual cosa encara són qüestions obertes.

El documental és un gènere històricament indissociable de la construcció dels discursos sobre el realisme en la fotografia i el cinema. Malgrat tot, un estudi més precís posa en evidència no tan sols algunes de les ambigüitats del gènere, sinó també la dificultat radical de definir-lo. Aquest seminari pretén contribuir a comprendre la complexitat de la categoria del documental a partir de l'estudi dels debats que hi ha hagut sobre el gènere al llarg del segle XX. No es tracta tant de fer una història del documental o esgotar-ne les possibles definicions com d'intentar estudiar la manera com el gènere s'ha constituït sempre de forma ambivalent i polèmica amb relació a unes certes condicions històriques específiques, i intentar traçar en cada cas quin és i com es construeix el subjecte històric del gènere documental.

El programa aborda qüestions com ara les següents: els processos d'inserció d'imatges en l'esfera pública, a través de la pàgina impresa, i una concepció arquitectònica de la imatge que es tradueix a la primera meitat del segle en un nou concepte expositiu vinculat a mètodes de propaganda; la relació del document amb l'espai discursiu de l'arxiu i la biblioteca, i, per tant, l'estatut epistemològic de la imatge fotogràfica; els problemes ètics i polítics del document, és a dir, de la condició del document i de l'arxiu com a espai de saber/poder i les relacions entre el subjecte i l'objecte de la representació documental; i la condició del document amb relació als debats sobre el realisme i, per tant, la seva inserció permanentment problemàtica en els discursos dominants de l'art modern.

A partir de l'estudi d'alguns casos concrets, l'objectiu del seminari és proposar algunes hipòtesis sobre els significats i els mecanismes del documental en un cicle històric que arrenca amb el moment culminant de l'hegemonia de la fotografia en la premsa il·lustrada, a mitjan segle XX, i arriba fins a la crisi del realisme fotogràfic a l'era digital, al final del segle.

El seminari forma part del programa obert del PEI, en el context del curs Documents (fotogràfics) moderns.


Programa

Divendres 7 de març: Els espais discursius del document

17.30 h
Presentació

18 h
Robin Kelsey: Somnis d'arxiu

19.30 h
Benjamin Buchloh: La condició del document en l'art modern

Debat amb Robin Kelsey i Benjamin Buchloh

Dissabte 8 de març: Pràctiques documentals: ètica i política

L'(anti)utopia realista

11 h
John Roberts: El debat sobre el realisme i el documental

12.30 h
Maria Gough: The Utopia of Fact

Debat amb John Roberts i Maria Gough

El subjecte del documental

17 h
Brian Winston: La fi de la «il·lusió naturalística»

18.30 h
Michael Renov

Debat amb Brian Winston i Michael Renov

Participants

Robin Kelsey és professor d'humanitats, especialitzat en història de la fotografia i art nord-americà de la Universitat de Harvard.

Benjamin Buchloh és professor d'història de l'art de la Universitat de Harvard i coeditor de la revista October.

Michael Renov és professor del Departament d'Estudis Crítics de Film i Televisió de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles (UCLA).

Brian Winston és director de documentals i periodista. Actualment és rector d'Afers Externs de la Universitat de Lincoln.

Maria Gough és professora d'art modern de la Universitat de Stanford.

John Roberts és crític i actualment treballa d'investigador a la Universitat de Wolverhampton. És autor de The Art of Interruption: Realism, Photography and the Everyday.

Jordana Mendelson és professora del departament d'espanyol i portuguès de la Universitat de Nova York i autora de Documenting Spain: Artists, Exhibition Culture, and the Modern Nation 1929-1939.

Juan José Lahuerta és professor d'història de l'art a l' Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

Presentacions i moderació: Jordana Mendelson i Juan José Lahuerta

Programes públics MACBA
Tel. 412 14 13
programespublics [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Àudios

Son[i]a #58. Jordana Mendelson
03.04.2008

Publicacions