En aquesta càpsula traçarem l’evolució i les ruptures del llenguatge pictòric al llarg de les darreres dècades. Anirem de la pintura matèrica fins a la conceptual, fixant-nos en la necessitat que té l’artista d’experimentar i de trencar les barreres d’allò establert.
Veurem com la construcció i la deconstrucció d’aquests nous llenguatges han anat lligades als esde­veniments històrics del món contemporani.
Esteban Vicente, Growth, 1951. Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. © The Harriet and Esteban Vicente Foundation, 2015

Programa

3 LA PINTURA MÉS ENLLÀ DEL LLENÇ
L’evolució del llenguatge pictòric en l’art contemporani

A càrrec de David Pablo

20 DE FEBRER DE 2016
Horari i Lloc:
de 10 a 14 h Inici MNAC
de 16 a 18 h Visita MACBA

Per a més informació: 93 412 14 13 i educacio [at] macba [dot] cat
Se suposa que els objectes tenen el caràcter objectiu dels productes industrials. No pretenen representar res més que allò que són. La categorització prèvia de les arts ja no existeix.
Charlotte Posenenske