En aquesta càpsula traçarem l’evolució i les ruptures del llenguatge pictòric al llarg de les darreres dècades. Anirem de la pintura matèrica fins a la conceptual, fixant-nos en la necessitat que té l’artista d’experimentar i de trencar les barreres d’allò establert.
Veurem com la construcció i la deconstrucció d’aquests nous llenguatges han anat lligades als esde­veniments històrics del món contemporani.
Esteban Vicente, Growth, 1951. Col·lecció MACBA. Fundació MACBA. © The Harriet and Esteban Vicente Foundation, 2015

Programa

3 LA PINTURA MÉS ENLLÀ DEL LLENÇ
L’evolució del llenguatge pictòric en l’art contemporani

A càrrec de David Pablo

20 DE FEBRER DE 2016
Horari i Lloc:
de 10 a 14 h Inici MNAC
de 16 a 18 h Visita MACBA

Per a més informació: 93 412 14 13 i educacio [at] macba [dot] cat
L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars