al

El model de ciutat i les seves conseqüències

Els dimarts a les 19.30 h. Institut Barri Besòs (c/ Pujades 397)

L'objectiu d'aquests debats és presentar quina forma de produïr, viure i organitzar-se socialment suposa el model de ciutat que s'està potenciant a la Barcelona actual; analitzar com aquest incideix en el teixit econòmic i social i evaluar les seves conseqüències pel desenvolupament de la ciutat, el benestar de la població i el procés de transformació del sistema social existent.

Coordinats pel grup Observatori Crític sobre Habitatge i Urbanisme de Barcelona (OCHUB), del Seminari d'Economia Crítica TAIFA.


Programa

28 SETEMBRE
La ciutat a la societat moderna
Miren Etxezarreta i Nuria Pascual

Aquesta és la sessió de caire més teòric, en la qual es contextualitzen les altres. Es tracta de plantejar el paper de la ciutat en el procés d'acumulació del capitalisme actual i la política econòmica neoliberal, el que això suposa a la ciutat i les seves conseqüències econòmiques i socials.

5 OCTUBRE
Viure a la ciutat neoliberal
Miriam Jover i Gemma Galdón

Primera aproximació a la problemàtica de Barcelona relacionada amb les condicions materials de vida a la ciutat: sistema productiu i de serveis, el problema de l'habitatge, gentrificació, mobbing immobiliari i el problema del transport públic.

19 OCTUBRE
¿La millor botiga del món?
Gemma Cortabitarte i Francisca Limeres

En aquesta sessió, també centrada a Barcelona, es posa especial atenció al problema del lleure, la diversió i els espais relacionals. Així mateix, a partir del Fòrum 2004, s'intentarà donar la idea de com s'han dut a terme les decisions en relació amb aquest esdeveniment i quin paper juguen els interessos del capital privat en la presa d'aquestes decisions, i com s'intenta legitimar aquestes decisions davant l'opinió pública. Es tractaran temes relacionats amb la qüestió "¿com volem ser governats?" per intentar fer una anàlisi més àmplia dels processos participatius que s'estan plantejant en els models actuals.

2 NOVEMBRE
Debat final. Conclusions i propostes

Serveis Culturals MACBA
tlf. 93 412 08 10 (ext. 346)
servcult [at] macba [dot] cat

Exposició