al
Aquest seminari, de caire multidisciplinar, continua el debat iniciat novembre passat entre les anomenades "alta cultura" i "cultura popular", en el qual varen participar Manuel Vázquez Montalbán, Greil Marcus, Andreas Huyssen i Alexander García Düttmann. Aquesta segona edició ofereix altres perspectives que qüestionen les tradicionals distincions entre una esfera pública elitista en oposició a una esfera pública plebea, des de l'anàlisi de la profunda transformació de la producció i el consum culturals en la societat contemporània.
Amb la col.laboració del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

Programa

Conferència inaugural
Les cultures populars en temps de globalizació
Néstor García Canclini
Director d'Estudis sobre Cultura Urbana a la Universitat Autònoma Metropolitana de Mèxic D.F.

Tàctiques enganyoses: problemes d'ètica i mediació artística
Jean Fisher. Escriptora, editora de la revista Third text i investigadora associada al Màster de Cultura Visual a la Middlesex University, Anglaterra.

Warhol: El facsímil raonable i el referent mòbil
Annette Michelson. Professora d'Estudis Cinematogràfics a la New York University i editora de la revista October, de la qual va ser membre fundador.

HI>FIGranular~Synthesis Granular~Synthesis, grup format pels artistes austríacs Kurt Hentschläger y Ulf Langheinrich .

Art: entre el museu i la cultura de masses
Boris Groys. Crític d'art, doctor en Filosofia i Estètica i professor de Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe, Alemanya.

Taula Rodona
Néstor García Canclini, Jean Fisher, Boris Groys, Kurt Hentschläger, Annette Michelson.