al

El curs d'art i cultura contemporànies està plantejat com una activitat permanent del Museu, a celebrar, amb caràcter anual, durant la tardor. El curs pretén servir com una introducció a l'art contemporani, en l'àmbit temporal que comprèn la col·lecció. En aquesta primera edició, el curs va tenir un caràcter més general, tot i que es va buscar la relació tant amb els diferents àmbits de la col·lecció com amb la programació d'exposicions temporals. En anys successius, el curs podria centrar-se, en canvi, en aspectes més específics de la creació contemporània, buscant sempre el lligam amb la programació d'exposicions.

D'aquesta forma, els cursos haurien d'anar ajudant a construir, successivament, una reflexió sobre una sèrie de temes centrals, com són ara el concepte mateix de la contemporaneïtat, el paper de la cultura com a element cohesionador en una societat fragmentada, la construcció d'identitats pròpies en un món globalitzat i la recerca de nous modes de producció i de transmissió del fet artístic.

Amb la col·laboració de:
ICE

Programa

Lliçó inaugural a càrrec de Dore Ashton Departament d'Història de l'Art, Cooper Union, Nova York

Les avantguardes: el cinema, la fotografia com a precursor.
Juan José Lahuerta. Universitat Politècnica de Catalunya

L'explosió informalista
Valeriano Bozal Universidad Complutense de Madrid

1945, any 0: reconstrucció, creixement i consens a l'Europa de la postguerra. Josep Fontana Universitat Pompeu Fabra

Els 60 i 70, precursors de l'art dels 90. Martí Peran. Universitat de Barcelona

La cultura de la contracultura: entre el maig del 68 i la guerra del Vietnam
Francisco Fernández-Buey. Universitat Pompeu Fabra

L'impacte de la integració europea
Miren Etxezarreta Economista

L'art del concepte. Simón Marchán Fiz Catedrático de estética y ensayista

Els vuitanta: crisi de l'estat del benetar, neoliberalisme, derrota de les utopies. Josep Ramoneda Centre de Cultura Contemporània de Barcelona

El moment dels vuitanta. Manel Clot . Crítico de arte

Arquitectura i ciutat. Eduard Bru . Universitat Politècnica de Catalunya

Art i noves tecnologies. José Luis Brea. Facultad de Bellas Artes de Cuenca

El desig feminista. Assumpta Bassas. Universitat de Barcelona

El retorn de l'art polític? Marcelo Expósito. Artista

Clausura. Manuel J. Borja-Villel. MACBA