al

Dirigit per Sergi Aguilar i Ramon Parramon

Durant aquest taller es volia dur a terme un debat sobre els canvis de plantejament entorn del concepte d'art públic, des del monument commemoratiu a les noves formes d'intervenció en l'esfera pública. Es tracta de mostrar l'evolució dels últims vint anys, de com es passa de les instal.l acions de caràcter escultòric vinculades a l'entorn i situades en places, rotondes, etc. a unes intervencions més implicades en la trama social.


Programa

Primera part:
Sergi Aguilar i Ramon Parramon
Evolució dels diferents conceptes d'intervenció en l'espai públic en els últims anys.

Presentació del projecte a realitzar pels participants del taller en un barri de la ciutat de Barcelona.

Ignasi de Lecea
Situació actual i perspectives de futur de les intervencions artístiques a Barcelona.

Ramon Parramon
Art Públic. Calaf. Un programa que possibilita la intervenció en un context cultural específic. Explicació dels projectes desenvolupats aquest any.

Atsuko Arai
Presentació del seu projecte a la darrera convocatòria d'Art Públic. Calaf 99/00.
David Medalla
Proposta pública d'intervenció ciutadana a través del projecte artístic El vaixell dels somnis.
Josep Maria Martin
Programa d'art públic a Sant Boi de Llobregat. La implicació de l'artista en programes d'intervenció en l'espai públic.

Jordi Colomer
Presentació del seu projecte a Sant Boi de Llobregat.

Sergi Aguilar i Xavier Costa
El futur de l'espai públic. Debat sobre Barcelona.
Segona part:
Sergi Aguilar i Ramon Parramon
Primer comentari sobre el lloc i els projectes d'intervenció. Anàlisi del material recopilat en la investigació i valoració de les propostes d'intervenció.
Sessió de treball sobre els projectes.

Montse Romaní
Explorant la regeneració urbana de la ciutat a través de la pràctica artística. Non Place Urban Realm. Exposició, espai de debat i espai de lectura. Presentat a South London Gallery. Londres, agost de 1999.
Sessió de treball sobre els projectes.

Eulàlia Valldosera
Presentació del seu projecte a l'Skulptur Projekte de Münster de 1997.

Sergi Aguilar, Ramon Parramon i Carles Guerra
Presentació i comentari final dels projectes.