al
En l'edició d'aquest any, el Curs d'art i cultura contemporanis analitza les condicions creades per la globalització i, en particular, l'impacte en l'art i la cultura.
El debat sobre la globalització cultural s'ha plantejat generalment en termes de polítiques de la identitat, com un conflicte entre allò local i allò global i, per tant, en relació amb les conseqüències homogeneïtzadores d'una "globalització" cultural: un procés de subordinació cultural a escala mundial. Aquest debat ha tornat a l'actualitat la reflexió sobre la construcció d'identitats, que han desenvolupat els estudis culturals a propòsit de les subcultures, en tant que formes d'antagonisme entre posicions hegemòniques i subordinades, redefinint així oposicions tradicionals de centre i perifèria o alta cultura i cultura popular. També aquest debat ha introduït el concepte de cultures híbrides.

Programa

Enguany el curs va comptar amb les aportacions de Miren Etxezarreta, Ramon Fernández Duran, Jesús Carrillo, Manuel Delgado, Josep Lluís Mateo, Alfred Bosch, Santos Zunzunegui, Catherine David, Ivo Mesquita, Daniel Garcia Andújar, Juan Luis Moraza, Pedro G. Romero, Santi Eraso, Laura Baigorri, Martí Peran, Joan Elíes Adell i Muntadas.