al

Cicle de conferències PEI Obert

La ciutat actual es revela, cada vegada amb més nitidesa, com un tot difús i complex que adquireix la seva dimensió veritable i real en tant que territori de trobada i peatge entre les tendències generals de la globalització i les preexistències particulars d'allò local. L'arquitectura, com a vehicle de transmissió de sentit i significat col·lectiu, ja no s'expressa en referència a una comunitat local, sinó que té a veure amb una cultura globalitzada. En aquesta cultura global, el caràcter del context local es barreja i hibrida amb elements propis d'un món urbà transnacional on les formes del consum, el turisme o la mobilitat es mostren en el llenguatge arquitectònic tant o més que les tradicions o peculiaritat dels llocs. Així, en un moment en què allò global sembla impregnar qualsevol espai i moment de la vida urbana, és pertinent posar en relació les formes de l'arquitectura contemporània amb les dinàmiques urbanes actuals i les tendències que es preveuen en el procés global d'urbanització.

El seminari parteix d'aquestes premisses per proposar diversos escenaris urbans en els quals l'arquitectura s'explica com a traducció de l'evolució d'aquest procés d'urbanització. D'aquesta manera, el canvi en l'espai de la ciutat es mostra no sols en les transformacions físiques i infraestructurals, sinó sobretot en les formes d'una arquitectura que acompanya la tensió entre allò global i allò local característica d'un món ja definitivament urbà.

Aquesta activitat està reconeguda pel Departament d'Educació de Catalunya com a activitat de formació permanent.

Coordinador: Francesc Muñoz


Programa

13 i 14, 20 i 21, 27 i 28 de maig, i 4 de juny a les 19 h

Dijous 13 de maig
Jordi Borja: Tot el que és local s'esvaeix en l'aire... global?

Divendres 14 de maig
Carlos García Vázquez: Antípolis: l'esvaïment d'allò urbà

Dijous 20 de maig
Andrew Kirby: Més enllà de Celebration. L'urban sprawl com a forma urbana global

Divendres 21 de maig
Lluís Ortega: Arquitectures posturbanes

Dijous 27 de maig
Pablo Ciccolella: L'arquitectura de la megàpolis

Divendres 28 de maig
Camilo Restrepo: Medellín, Operación Mestiza, de la por a l'esperança

Divendres 4 de juny
Winy Maas: La mort de la ciutat del lleure

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 79 00
pei [at] macba [dot] cat

Continguts relacionats

Àudios

Medellín, Operación Mestiza, del miedo a la esperanza
La arquitectura de la megápolis
Arquitecturas posurbanas
"Beyond Celebration". Urban Sprawl as a Global Urban Form
Antípolis: el desvanecimiento de lo urbano
Todo lo local se desvanece en el aire… ¿global?
Medellín, Operación Mestiza, del miedo a la esperanza
La arquitectura de la megápolis
Arquitecturas posurbanas
"Beyond Celebration". Urban Sprawl as a Global Urban Form
Antípolis: el desvanecimiento de lo urbano
Todo lo local se desvanece en el aire… ¿global?
Todo lo local se desvanece en el aire… ¿global?
"Beyond Celebration". Urban Sprawl as a Global Urban Form
Arquitecturas posurbanas
Medellín, Operación Mestiza, del miedo a la esperanza
Antípolis: el desvanecimiento de lo urbano