Francesc Torres esmenta que als Cybachrome de la seva Newsweek Series va utilitzar una estratègia que consistia a triar un tema i organitzar-ne una estètica al voltant. Així mateix, la manipulació de la imatge prèviament apropiada dels mitjans de comunicació és la base que construeix aquest treball. És el concepte de “manipulació” al qual s’agafa l’alumnat per reinterpretar-lo des dels seus imaginaris, establir vincles amb experiències personals i oferir un retorn amb una sèrie de vídeos que parlen sobre la felicitat com a falsa promesa de futur o el problemàtic “exalçament” de certes figures polítiques històriques.

Es una historia pero no es una historia
Jugador de squash egipcio
Poema Manipulación del Projecte Apadrina el teu equipament

Els continguts del projecte procedeixen directament de l’arxiu d’internet i la seva visibilitat està subjecte al propi funcionament de la xarxa.