al

Aspectes de l'art contemporani a les perifèries del sistema mundial
Curs d'art i cultura contemporanis

Aquesta nova edició del curs planteja una recerca sobre com la modernitat artística s'ha produït històricament de maneres no ortodoxes, lluny dels centres d'hegemonia cultural occidental. El concepte de perifèria és alhora geogràfic i polític, per tal com ret compte del repartiment espacial del poder mundial i de la seva articulació amb situacions de subordinació política, econòmica i cultural. "Perifèria" també té un sentit més genèric que al·ludeix a totes les formes de subordinació política i la seva crítica o superació des dels discursos generats per les minories i els grups subalterns. Aquesta idea de modernitats perifèriques, que parteix de la reflexió sobre la singularitat del que és local i la posició històricament subalterna de Barcelona enfront dels centres de modernitat del segle XX, és cabdal en el programa del MACBA i en l'articulació del discurs de la Col·lecció. També ha estat una concepció sobre la construcció de discursos crítics que ha animat edicions anteriors del curs.

L'interès per les perifèries respon també, i en sintonia amb el que hem dit abans, a la que ha de ser una de les línies de creixement futur importants de la Col·lecció. Aquests altres contextos suposen un escenari clau per a l'articulació d'una altra narrativa de la modernitat artística del segle XX i per reflexionar sobre el futur de l'art i la cultura en el capitalisme global.

El curs aborda un seguit de conceptes clau que s'interrelacionen de manera no jeràrquica: la constitució històrica dels mites culturals sobre l'indigenisme, el que és popular i el que és modern; la crítica postcolonial a l'oposició entre primer i tercer món i el concepte d'hibridesa com a resultat nou i imprevisible de la interacció de cultura dominant i cultura dominada; l'internacionalisme o la globalització de les avantguardes artístiques, en particular a partir dels anys seixanta; els contramodels de les economies informals i del Tercer Món enfront del paradigma liberal d'intercanvi i acumulació capitalista, regulat per l'Estat; el paper d'algunes grans metròpolis en la configuració de centres urbans amb un gran potencial cultural i que suposen alternatives a la centralitat hegemònica d'occident, com és el cas de Mèxic DF, São Paulo, el Caire, Ciutat del Cap o Xangai, entre d'altres.

El programa del curs s'articula en quatre parts. La primera aporta conceptes elementals de la teoria postcolonial; la segona se centra en la noció de perifèria i en alguns casos d'estudi específics; la tercera presenta alguns casos d'experiències de traducció i mediació cultural, i la quarta i última aborda el problema de l'exposició de fenòmens artístics no europeu en contextos occidentals institucionals.


Programa

Dimecres 6 d'octubre. Jesús Carrillo
Conceptes fonamentals de la teoria postcolonial: Said, Bhaba, Spivak…

Dimecres 13 d'octubre. Marina Garcés
Diferències irreconciliables? Les polítiques dels subalterns i l'emergència d'un nou protagonisme social

Dilluns 18 d'octubre. Beatriz Preciado
Postcolonialisme i minories, postcolonialisme i postfeminisme

Dimecres 20 d'octubre. Juan Miguel Company
Els cinemes perifèrics, reflexions sobre l'estètica geopolítica de Fredric Jameson

Dilluns 25 d'octubre. Jordi Borja
Aprenent de Mèxic DF i São Paulo... contramodels urbans a l'Amèrica Llatina

Dimecres 27 d'octubre. Brian Holmes
Experiències de Buenos Aires, després del 19 i 20 de setembre de 2001

Dimecres 3 de novembre. Orlando Britto
Una visió sobre l'art contemporani a l'Àfrica i el Carib

Dilluns 8 de novembre. Cuauhtémoc Medina
Perspectives sobre l'art contemporani a Mèxic

Dimecres 10 de novembre. Rogelio López Cuenca
El paradís és dels estranys

Dilluns 15 de novembre. Federico Guzmán
No sabia que tot el que tinc a casa és art: col·lectiu Cambalache

Dimecres 17 de novembre. Toni Serra
Videocreació al Marroc

Dilluns 22 de novembre. Antonio Zaya
Biennals d'art llatinoamericà

Dimecres 24 de novembre. Nuria Enguita
Del Caire a Beirut... exposar l'art contemporani de l'Orient Mitjà

Dilluns 29 de novembre. Carlos Monsiváis
La familiaritat de la falta de costum (tradició i oblit)

PARTICIPANTS:
Jesús Carrillo és professor d'Història de l'art a la Universitat Autònoma de Madrid.
Marina Garcés és membre de l'Espai en Blanc i professora de Filosofia de la Universitat Oberta de Catalunya.
Beatriz Preciado és professora d'Història i Teoria del Cos i de Teories Contemporànies del Gènere de la Universitat de Saint-Denis, París.
Juan Miguel Company és professor de Comunicació Audiovisual en el Departament de Teoria dels Llenguatges de la Universitat de València.
Jordi Borja és geògraf i urbanista.
Brian Holmes és assagista, traductor i activista.
Orlando Britto és director de l'Espacio C de Camargo, Cantàbria. Gestor cultural i comissari d'exposicions.
Cuauhtémoc Medina és crític, comissari i historiador de l'art.
Rogelio López Cuenca és artista.
Federico Guzmán és artista.
Toni Serra és autor de vídeo i programador. Membre del col·lectiu ovni arxius de l'observatori.
Antonio Zaya és comissari i editor independent.
Núria Enguita és responsable de Projectes de la Fundació Antoni Tàpies.
Carlos Monsiváis és escriptor i periodista.

Serveis Culturals MACBA
tlf. 93 412 08 10 (ext. 382)
servcult [at] macba [dot] cat