al

Cicle de cinema
Divendres 15 i dissabte 16 de juliol de 2005

El MACBA col·labora a les festes del barri del Raval amb el cicle de cinema Altres Barcelones, un cicle que presenta pel·lícules de diversos autors que exploren identitats alternatives de la ciutat de Barcelona.

Els films de Joan Colom o Llorenç Soler ofereixen una mirada punyent sobre la Barcelona del desenvolupisme dels seixanta i les condicions d'infrahabitatge i de marginalitat a la que es veia sotmesa la onada d'immigració procedent d'altres zones de l'Estat Espanyol.

La visió de les pel·lícules de Video-Nou i el documental de Ventura Pons reflecteixen l'obertura de la ciutat durant els anys setanta, representada per la figura emblemàtica del pintor andalús José Pérez Ocaña, un personatge que va marcar la vida de la Rambla i la Plaça Reial de la Barcelona de finals de la dècada dels setanta.

El cicle arriba fins els darrers moviments socials actius a la ciutat. El fotògraf nord-americà Allan Sekulla, aborda aquest tema des d'una postura de testimoni actiu del moviment antiglobalització que va tenir lloc a Barcelona entorn a la cimera del Banc Mundial del 2001.


Programa

DIVENDRES 15 DE JULIOL, 20 h.

Joan Colom, El carrer (1960 30')
Llorenç Soler, Largo viaje hacia la ira (1969, 24')
Colectivo Cine de Clase, A la vuelta del grito (1978, 40')

DISSABTE 16 DE JULIOL, A PARTIR DE LES 17 h.

17 h.
Video-Nou, Actuació d'Ocaña i Camilo (1977, 24')
Video-Nou, Ocaña. Exposició a la galeria MEC-MEC (1977, 35')

18 h.
Ventura Pons, Ocaña, retrato intermitente (1978, 82')

20 h.
Allan Sekula, Lottery of the Sea (2004, 180')