al

Amb la participació de John Beverley, Antonella Corsani, Marcelo Expósito, Brian Holmes, kpD, Maurizio Lazzarato, Suely Rolnik

La primera part del seminari Una altra relacionalitat. Repensar l'art com a experiència, que va tenir lloc els dies 25 i 26 del mes de novembre passat, va oferir elements per al debat des del punt de vista de la teoria estètica i del llegat de la crítica institucional i l'art públic. Es tractava llavors de definir el terme relacionalitat i situar-lo dins d'una tradició de pràctiques que han plantejat la necessitat de repensar i reinventar críticament la funció social de l'art i les seves institucions.

La segona part d'aquest seminari adopta un perfil més directament polític i aborda el problema de la relacionalitat com a alternativa als processos artístics determinats per una concepció de la representació basada al seu torn en un paradigma visual. Davant d'aquest model, el paradigma relacional apunta la necessitat de fer una crítica de les metodologies representacionals.
Els aspectes relacionals, comunicatius, afectius, col·laboratius i immaterials passen a ocupar una nova centralitat en el capitalisme postindustrial, el qual, segons Paolo Virno, «posa la subjectivitat a treballar». Així, en aquest context, la relacionalitat s'erigeix com un concepte clau per teoritzar les noves formes difuses de politització i estetització que estan transformant la construcció mateixa de la subjectivitat.

Aquesta segona part s'articula al voltant de dos debats: les transformacions de la subjectivitat i la possible superació del paradigma representacional per mitjà del paradigma relacional.

Aquesta activitat forma part del projecte Transform i ha estat finançat amb el recolzament de la Comissió Europea.

culture2000.jpg


Programa

DIVENDRES 17 DE MARÇ
Subjectivitats relacionals
Sessió moderada per Suely Rolnik

16 h. Subjectivitat flexible, objectes relacionals. El llegat de Lygia Clark
Suely Rolnik, psicoanalista i professora de la Universitat Pontifícia Catòlica de São Paulo

18 h. El que és subaltern com a interrupció
John Beverley, professor de literatura espanyola i llatinoamericana, i d'estudis culturals, a la Universitat de Pittsburgh

20 h. Transformacions de la subjectivitat en el capitalisme cognitiu
Maurizio Lazzarato, sociòleg i filòsof

DISSABTE 18 DE MARÇ
Relacions antagòniques. Pràctiques col·laboratives i creació difusa
Sessió moderada per Marcelo Expósito

16 h. De la representació a la relació. El rebuig de la representació en la creació col·lectiva
Marcelo Expósito, artista, coeditor de Brumaria (http://www.brumaria.net) i membre del col·lectiu editorial Transversal (http://transform.eipcp.net)

16.30 h. El dispositiu artístic
Brian Holmes, crític d'art, assagista i traductor

18.30 h. Producció de sabers i noves formes d'acció política. L'experiència dels intermitents de l'espectacle a França
Antonella Corsani, economista, editora de la revista Multitudes

20 h. Projecció de Kamera läuft! (vídeo, 2004, 32 min, en anglès, amb traducció simultània)
Presentada pel grup kpD, format per Marion von Osten, Isabell Lorey, Brigitta Kuster i Katja Reichard

21.30 h. Debat final

El programa està subjecte a canvis d'última hora.

Programes públics MACBA
tlf. 93 481 46 82
programespublics [at] macba [dot] cat