al

► El seminari del dia 15 de març, a partir de les 16 h, es podrà seguir en streaming. Per seguir el vídeo en directe clica aquí.

Les pràctiques artístiques i les pedagògiques comparteixen una llarga genealogia d’experiències mòbils en què els aspectes lúdic, estètic i racional es despleguen en diversos nivells d’intensitat. Propostes que al llarg del darrer segle han adoptat formes molt variades: des de les missions pedagògiques del govern de la Segona República a Espanya fins a la Boîte-en-valise de Duchamp, la gran vaca mecànica de Lina Bo Bardi o el grup de teatre La Barraca de Federico García Lorca. En diversos nivells i de formes diferents, aquests dispositius inscriuen la seva estratègia en la intersecció entre pràctiques artístiques, experimentació pedagògica i investigació social.

Allez! Pràctiques ambulants i museus dispersos parteix del desig del MACBA i la Fundació Daniel i Nina Carasso de generar un espai de reflexió i experimentació entorn dels recursos didàctics mòbils que afavoreixen l’educació en les arts. Des de maletes, estoigs i caixes pedagògiques fins a museus, biblioteques i cinemes ambulants ―propostes vinculades amb la tradició de l’art postal o les roulottes-estudis de gravació―, es tracta d’iniciatives institucionals o autogestionades que miren de fer mutar el territori i investigar altres formes de relacionalitat. Al llarg de la trobada ens preguntarem pels elements que componen aquests artefactes que es despleguen més enllà de les parets de la institució i que generen noves formes d’institucionalitat, dispersa en el territori i més porosa. Es parlarà de pedagogies i de quins desafiaments i reptes susciten aquestes pràctiques. El fet que tots aquests artefactes requereixin una «activació» denota clarament la seva vocació participativa.

El programa d’Allez! s’articularà a partir d’un conjunt de propostes. D’una banda, una trobada de projectes amb taules de treball a fi de reflexionar sobre alguns dels aspectes que configuren aquestes pràctiques, des de les motivacions fins a la seva sostenibilitat, autonomia o avaluació; la trobada comptarà amb un espai permanent obert on es generaran dinàmiques de mediació per compartir experiències i projectes. En segon lloc, tallers amb diversos artistes i col·lectius sobre la construcció d’artefactes mòbils, l’elaboració de protocols d’artista i la mediació itinerant, així com l’experimentació en el desenvolupament de projectes digitals des de l’àmbit analògic. En tercer lloc, un seminari amb una conferència i dues taules rodones entorn de l’agència d’aquestes pràctiques, l’educació expandida i la possibilitat d’imaginar pràctiques institucionals que vagin més enllà d’entendre l’escola com a públic massa. Per últim, se celebrarà una jornada pública i festiva amb la presència i activació d’alguns artefactes (cinema, tallers...).

Coorganitzat amb:
Fundación Daniel y Nina Carasso

Programa

DEL 13 AL 16 DE MARÇ
Lloc:
Diversos espais del MACBA
Preu: Gratuït. Amb inscripció prèvia.
Més informació a allez.macba.cat

TALLERS
Dimecres 13 i dijous 14 de març, 16-20 h
Tallers simultanis amb artistes i col·lectius entorn de l’escriptura de protocols, la construcció d’artefactes mòbils i el desenvolupament de projectes digitals des de l’àmbit analògic: amb el col·lectiu La Agencia (Colòmbia), Luz Broto (artista, Barcelona), Nicolas Floc’h (artista, França), Makea Tu Vida (Barcelona), Isabelle Saussol (iniciadora del projecte Pause Photo Prose dels Rencontres de photographie d’Arles) i Christine Vidal (plataforma Ersilia, Le Bal, França).

► TROBADA
Dijous 14 de març, 12-14 h

Una trobada professional de mediació entorn d’un dispositiu dissenyat en el context del programa d’estudis Permea de la Universitat de València. Aquesta sessió tindrà com a objectiu compartir part de la investigació Aprenentatges mòbils. Informe sobre artefactes i recursos didàctics mòbils, elaborada per Jara Blanco i Julieta Dentone arran d’Allez! i centrada en aquest tipus d’artefactes, que estudia l’estat de la qüestió, s’aproxima a les seves genealogies i imagina connexions possibles.

► SEMINARI
Divendres 15 de març, 12.30-20 h
12.30 h Presentació pública de les conclusions de les taules de treball sobre dispositius mòbils, pràctiques ambulants i museus dispersos celebrades els dies previs amb diversos professionals, convidats per la Fundació Daniel i Nina Carasso i el MACBA. A càrrec de Mercedes Álvarez, Judit Vidiella i Manuela Zechner.
14 h Pausa dinar
16 h Presentació de Pablo Martínez, cap de programes del MACBA, i Isabelle Le Galo, directora per a Espanya de la Fundació Daniel i Nina Carasso.
16.30 h Conferència d’Estelle Zhong Mengual, historiadora de l’art.
17.30 h Taula rodona sobre artefactes i educació expandida amb Ingrid Brochard, Dani Medina, Lluís Noguer i Ramon Parramon, moderada per Judit Vidiella.
18.45 h Pausa
19 h Taula rodona sobre institucions i públics massa amb María Acaso, Rufino Ferreras, Fanny Figueras i María Inés Rodríguez, moderada per Pablo Martínez.

► ALLEZ! A LA PLAÇA
Dissabte 16 de març, 11-18 h

La plaça del MACBA s’omplirà amb una gran trobada amb tallers oberts i activació de projectes educatius mòbils per a tots els públics. Amb la presència, entre d’altres, de Colors de Monstre de Tombs Creatius, La C.O.S.A., La Fanzinoteca Ambulant, La Premsa Menuda, Puck Cinema Caravana i Soundcool.

Programes públics
%20allez [at] macba [dot] cat