al

Seminari part del cicle L'art després dels feminismes

Al llarg dels dos anys de cada edició del Programa d'Estudis Independents, els alumnes participen en un taller monogràfic que articula la continuïtat de les diverses matèries d'una manera pràctica. El taller de la segona edició del PEI, L'art després dels feminismes, constitueix un espai de documentació, anàlisi i reflexió sobre les implicacions de les teories feministes i queer més recents en l'àmbit de les pràctiques artístiques. Es concep com la creació d'un espai públic on es fan visibles els llenguatges i les representacions al voltant de la crítica feminista i dels moviments d'alliberament sexual que emergeixen a partir dels anys seixanta a l'Estat espanyol.

Aquest treball sorgeix de la consciència que la politització de l'art no pot implicar l'essencialització d'un «gènere» polític per a l'art; d'una manera anàloga, l'àmbit de les pràctiques artístiques és el que es veu interpel·lat i qüestionat per les aportacions de les teories feministes i queer. Aquesta serà, doncs, una ocasió per reconsiderar el paper de la crítica institucional, pedagògica i expositiva, el lloc i la problemàtica política de la identitat, i els cossos i les formes de subjectivació en l'art.


Programa

30 i 31 de març, de 18 a 21 h

Aquesta proposta de seminari té dos objectius relacionats entre si. D'una banda, examinar algunes estratègies discursives i expositives al voltant de les pràctiques artístiques i la representació sexual minoritàries de la dècada dels noranta a l'Estat espanyol. De l'altra, posar en evidència la tensió que hi ha entre marcs de visibilitat que dilueixen el potencial polític d'aquestes pràctiques i aquells que les volen repolititzar, promovent la irrupció de subjectivitats crítiques.

La primera sessió es proposa reexaminar algunes pràctiques curatorials concretes, que posen de manifest possibles tensions entre discursos i pràctiques expositives. En especial, interessa fer èmfasi en l'aparició a l'Estat espanyol de la noció de queer i revisar-ne críticament el nou significat. La segona sessió abordarà marcs i estratègies de visibilitat alternatius, que es constitueixen com a espais de resistència i que ens permetran traçar noves genealogies de la producció artística i discursiva estatal.

Dilluns, 30 de març, de 18 a 21 h
Expressions identitàries, feminisme i teoria queer: pràctiques discursives i expositives
Participants: Juan Vicente Aliaga, Xabier Arakistain i Manel Clot

Dimarts, 31 de març, de 18 a 21 h
Dins o fora: batalla i friccions entre marcs de visibilitat
Participants: Miguel Benlloch, Cabello/Carceller i Pripublikarrak

Programes públics MACBA
Tel. 93 481 79 00
pei [at] macba [dot] cat