Donacions i llegats

Les donacions d’obres i arxius artístics són una manera important de col·laborar amb el MACBA. Algunes de les donacions de particulars han contribuït a formar la col·lecció del museu que tenim avui.  

Donacions planificades i llegats al museu
Donacions planificades i llegats al museu
El MACBA té molt present les diferents donacions i llegats que, al llarg dels anys, han contribuït a fer créixer la seva Col·lecció. Un gest generós que prioritza l’art, la cultura i els valors col·lectius. El nostre agraïment a tots aquells i aquelles que ho han fet possible. Si bé totes han estat significatives i essencials, a títol representatiu, aquestes són algunes de les donacions més destacades: Patrick Faigenbaum, León Ferrari, Robert Frank, David Goldblatt, Grup de Treball, Don Kunkel, Lady Jinty Latymer, Fina Miralles, Joan Rabascall, Ahlam Shibli, Philippe Thomas i Francesc Torres.   També cal destacar, per la seva significació, els grans dipòsits cedits al museu, com són el fons Joan Brossa, el fons Xavier Miserachs i el fons Rafael Tous.

 

contacte
Madeline Carey