Leon Ferrari "Cidades", 1980

 

Implicat en l’art com a arma social, León Ferrari va realitzar, als anys vuitanta, un assaig visual entorn la idea de ciutat. En una sèrie de “dibuixos heliogràfics”, va situar l’ull observant la ciutat en picat, des de l’aire, per dur a terme un exercici mental: aixecar, amb la ment, les cobertes i teulades dels edificis per observar el seu interior. Fets amb una tècnica usada tradicionalment en arquitectura per reproduir plans, va anar situant els llits on descansen els humans. “Aquestes obres expressen l’absurd de la societat contemporània, aquella mena de bogeria necessària perquè tot sembli normal”, escrivia Ferrari.