Lawrence Weiner "Some Objects of Desire", 2004

Avui més que mai, resignifiquem de nou algunes paraules i recuperem l’essencialitat dels missatges. Un dels grans renovadors de l’objecte artístic que als anys seixanta va suposar l’art conceptual va ser Lawrence Weiner, amb un treball centrat en la depuració del llenguatge. Les seves sentències, com la gran equació que durant anys va ocupar una de les parets centrals del MACBA, es llegeix avui amb una semàntica renovada. Weiner posava en relació els humans amb els objectes i per extensió, amb el món. Cal llegir detingudament i en veu alta la seva fórmula matemàtica perquè ens arribi la seva veritat.