La ciutat de la gent va ser el projecte fotogràfic que Craigie Horsfield va dur a terme l’any 1996 a Barcelona. En un estricte blanc i negre, va retratar cinquanta habitants de la ciutat. Anònims uns, coneguts d’altres, dones, homes, joves, grans... identitats d’individus i de comunitats que configuren l’estructura humana de la metròpoli. El projecte, concebut com una contra imatge de la Barcelona oficial, es va centrar d’una manera especial en tres barris perifèrics com Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró. Un homenatge visual a una ciutadania avui reclosa.

Santiago Dexeus, carrer Major de Sarria, Barcelona, Març 1996. Sèrie "La ciutat de la gent"
Javier Anguera, carrer Rec, Barcelona. Febrer 1996. Sèrie: "La ciutat de la gent"
Josep Maria Fargas, Passeig de Gràcia, Barcelona. Octubre 1995. Sèrie: "La ciutat de la gent"
Juan de la Haba, carrer Boters, Barcelona. Febrer 1996. Sèrie: "La ciutat de la gent"
Manuel Vital, carrer Sant Feliu de Codines, Torre Baró, Barcelona. Setembre 1995. Sèrie: "La ciutat de la gent"
Pere Comelles, carrer Provença, Barcelona. Febrer 1996. Sèrie: "La ciutat de la gent"
Sandra Fortó-Fonthier, carrer Pau Claris, Barcelona, Març 1996. Sèrie: "La ciutat de la gent"