Sorra blanca i jersei

L’any 1970, quan Tàpies va pintar aquest llenç de sorra blanca convertit en el suport d’un jersei físic, va escriure el text Res no és mesquí, on es llegeix: 

“I només a la llum d’aquesta blancor interior, que sembla que puja per dir-nos el que som realment, ens sembla trobar de nou la força necessària per redescobrir la bellesa que creiem definitivament perduda en el món: aquella terra regada del poeta amic, aquell bes que ens descriu de la dona a la nena, el seu mirall penjat a la paret que, fent el millor joc de mans, resulta que ens reflecteix dintre nostre la mateixa llum, ara transformada, del món que continua rodant.”

L’or no s’associa amb la brutícia. I l’or, com els diamants, és un material exalçat. Té un grau d’abstracció tal que et situa –si el fas servir artísticament– en un nivell encara més elevat.
James Lee Byars