Sorra blanca i jersei

L’any 1970, quan Tàpies va pintar aquest llenç de sorra blanca convertit en el suport d’un jersei físic, va escriure el text Res no és mesquí, on es llegeix: 

“I només a la llum d’aquesta blancor interior, que sembla que puja per dir-nos el que som realment, ens sembla trobar de nou la força necessària per redescobrir la bellesa que creiem definitivament perduda en el món: aquella terra regada del poeta amic, aquell bes que ens descriu de la dona a la nena, el seu mirall penjat a la paret que, fent el millor joc de mans, resulta que ens reflecteix dintre nostre la mateixa llum, ara transformada, del món que continua rodant.”

Una mateixa imatge pot ser testimoni, alhora, del passat i anticipar un futur previsible.
Ignasi Aballí