Coordinació d’activitat empresarial

Les empreses externes que hagin d’accedir a les instal·lacions del MACBA per prestar els seus serveis hauran de gestionar la documentació necessària perquè es compleixi la normativa pel que fa a la prevenció de riscos laborals.  El MACBA ha contractat la coordinació d’activitat empresarial al seu servei de prevenció aliè Seprela XXI.
COM TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓ Per efectuar treballs als espais del MACBA, l’empresa contractada haurà de coordinar l’activitat empresarial amb el MACBA mitjançant l’empresa Seprela XXI i l’aplicació web E-Coordina.
contacte
Si tens dubtes sobre el procediment d’alta i la gestió de la documentació, pots contactar amb Seprela XXI.