La Col·lecció

La Col·lecció MACBA se centra en l’art del període que va des de la segona meitat del segle XX fins a l’actualitat. Sense desatendre cap moment, posa èmfasi en tot allò que ha suposat la contemporaneïtat artística a les darreres dècades i en la seva multiplicitat de llenguatges.

UNA COL·LECCIÓ QUE ES CONSTRUEIX com un model viu i porós que ens permet entendre el món actual i configurar alhora una memòria crítica de l’art des de la segona meitat del segle XX fins avui. A través d’obres d’artistes catalans, espanyols i internacionals, ofereix un recorregut per aspectes claus de la creació artística contemporània, entenent la història de l’art com una construcció en evolució constant que invalida límits entre diferents disciplines. UNA COL·LECCIÓ QUE S’IDENTIFICA amb la seva posició geogràfica al sud d’Europa, un context cultural i vital que li dona identitat i que explica el seu interès per la producció artística al Mediterrani, per l’estreta relació amb l’Amèrica Llatina i per les avantguardes europees i de l’Orient Mitjà. Altres característiques que la singularitzen són la investigació de narratives que la història de l’art ha silenciat o passat per alt, la importància del cos com a forma de pensament i la relació entre arts visuals i cultura popular. La poderosa transformació que els diversos moviments feministes han introduït en l’art –tant en els seus discursos com en les seves institucions– n’és també un eix vertebrador. UNA COL·LECCIÓ QUE S’EXPOSA de manera permanent a la planta 1 del museu amb actualitzacions constants que denoten la seva vitalitat i l’esforç per compartir les 5.709 obres que la configuren. Una mostra que destaca les adquisicions més recents i assaja una renovació de la dramatúrgia museogràfica habitual per posar les obres al centre del relat. Donant pas a les obres, són elles mateixes qui mostren la seva voluntat, el seu desig, la seva intenció i la seva extensió cap al món, allò que exclouen i allò a què conviden. Amb aquest nord, us convidem a conèixer i experimentar una Col·lecció que és i es vol pública.