El museu disposa d'un banc d'imatges de les obres que componen els fons de la Col·lecció MACBA, adreçat a investigadors, editorials i institucions artístiques que desitgin reproduir o publicar imatges d'obres de la Col·lecció en qualsevol suport.

Per a sol·licitar les imatges digitals en alta resolució, omple el formulari següent. Un cop aprovada la sol·licitud, procedirem a la signatura d'un acord privat entre el sol·licitant i el MACBA, que inclourà el cobrament de taxes de préstec d'imatges.

Consulta les tarifes

Les obres fotografiades estan protegides per drets d'autor. És, per tant, responsabilitat del sol·licitant obtenir de l'artista o dels titulars dels drets esmentats els permisos corresponents abans de procedir a la seva publicació.

Si demanes les imatges per a publicar-les en un mitjà de comunicació, posa't en contacte amb el Departament de Premsa: press [at] macba [dot] cat

Més informació: arxiu [at] macba [dot] cat

Dades de contacte
Dades de la institució (opcionals)
Indica les dades que coneguis de l’obra o document: autor, títol, número de registre…
Finalitat de les imatges *

En virtut del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el 13 del Reglament Europeu de Protecció de dades, us informem que:

  • El MACBA, amb domicili a Barcelona, Plaça dels Àngels n. 1 és el responsable del tractament de dades de caràcter personal.
  • El Delegat de Protecció de dades de l'entitat és: CIPDI Tratamiento de la Información SL.
  • Les dades que faciliteu fent servir els formularis que trobarà a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, es faran servir per gestionar la prestació dels serveis que ens demaneu, per a gestionar la sol·licitud que ens presenteu i per a gestionar l'enviament d'informació sobre les nostres activitats a través del correu electrònic o adreça postal.
  • Els destinataris de la informació són el personal del centre de tractament i les persones i entitats que col·laboren per donar compliment a les obligacions. Quan hi hagi obligació legal, les vostres dades també poden ser cedides a l'administració pública, en l'àmbit de les seves competències.
  • Cal que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquests responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-los, no podrem atendre'l correctament.
  • El MACBA no elabora perfils d’acord amb l’article 22. i 4 del RGPD.
  • Les dades facilitades es conservaran, mentre no es revoqui el consentiment.
  • Teniu dret a exercir els drets d'accés a les dades personals, a la rectificació o supressió, a la limitació del tractament, a oposar-vos al tractament proposat, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la seva informació i a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Per exercir els drets i per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos per escrit a l'adreça postal que consta en aquest document, a l'adreça electrònica dpd [at] macba.cat i al telèfon 93 412 08 10.
  • L'organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d'aquest document és l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c / Jorge Juan nº 6.
  • S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o si envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.
* camps obligatoris
Se suposa que els objectes tenen el caràcter objectiu dels productes industrials. No pretenen representar res més que allò que són. La categorització prèvia de les arts ja no existeix.
Charlotte Posenenske