El museu disposa d'un banc d'imatges de les obres que componen els fons de la Col·lecció MACBA, adreçat a investigadors, editorials i institucions artístiques que desitgin reproduir o publicar imatges d'obres de la Col·lecció en qualsevol suport.

Per a sol·licitar les imatges digitals en alta resolució, omple el formulari següent. Un cop aprovada la sol·licitud, procedirem a la signatura d'un acord privat entre el sol·licitant i el MACBA, que inclourà el cobrament de taxes de préstec d'imatges.

Consulta les tarifes

Les obres fotografiades estan protegides per drets d'autor. És, per tant, responsabilitat del sol·licitant obtenir de l'artista o dels titulars dels drets esmentats els permisos corresponents abans de procedir a la seva publicació.

Si demanes les imatges per a publicar-les en un mitjà de comunicació, posa't en contacte amb el Departament de Premsa: press [at] macba [dot] cat

Més informació: arxiu [at] macba [dot] cat

Dades de contacte
Dades de la institució (opcionals)
Indica les dades que coneguis de l’obra o document: autor, títol, número de registre…
Finalitat de les imatges *

En virtut del que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD) i el 13 del Reglament Europeu de Protecció de dades, us informem que:

  • El MACBA, amb domicili a Barcelona, Plaça dels Àngels n. 1 és el responsable del tractament de dades de caràcter personal.
  • El Delegat de Protecció de dades de l'entitat és: CIPDI Tratamiento de la Información SL.
  • Les dades que faciliteu fent servir els formularis que trobarà a la web i les que ens envieu a la nostra adreça de correu electrònic, es faran servir per gestionar la prestació dels serveis que ens demaneu, per a gestionar la sol·licitud que ens presenteu i per a gestionar l'enviament d'informació sobre les nostres activitats a través del correu electrònic o adreça postal.
  • Els destinataris de la informació són el personal del centre de tractament i les persones i entitats que col·laboren per donar compliment a les obligacions. Quan hi hagi obligació legal, les vostres dades també poden ser cedides a l'administració pública, en l'àmbit de les seves competències.
  • Cal que ens faciliti totes les dades que li sol·licitem i que aquests responguin amb veracitat a la seva situació actual. Si es nega a facilitar-los, no podrem atendre'l correctament.
  • El MACBA no elabora perfils d’acord amb l’article 22. i 4 del RGPD.
  • Les dades facilitades es conservaran, mentre no es revoqui el consentiment.
  • Teniu dret a exercir els drets d'accés a les dades personals, a la rectificació o supressió, a la limitació del tractament, a oposar-vos al tractament proposat, a consentir expressament la possibilitat de fer portabilitat de la seva informació i a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat. Per exercir els drets i per a qualsevol aclariment, podeu dirigir-vos per escrit a l'adreça postal que consta en aquest document, a l'adreça electrònica dpd [at] macba.cat i al telèfon 93 412 08 10.
  • L'organisme competent per conèixer dels conflictes derivats de la signatura d'aquest document és l'Autoritat Espanyola de Protecció de Dades ubicada a Madrid (28001), c / Jorge Juan nº 6.
  • S'entén que l'usuari accepta les condicions establertes si prem el botó 'ACCEPTAR' que es troba a tots els formularis de recollida de dades, o si envia un correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.
* camps obligatoris
El blau protegeix el blanc de la innocència. El blau s’emporta el negre. El blau és la foscor feta visible.
Derek Jarman