Catalogació i documentació de la Col·lecció

Estudio y documentación

La catalogació dels fons de la Col·lecció és una altra de les funcions principals del museu. Quan arriben al MACBA, les obres de la Col·lecció es registren i es cataloguen a la nostra base de dades. Després d’un primer inventari d’identificació, procedim a ampliar-ne la documentació mitjançant la realització de sessions fotogràfiques, gravacions audiovisuals i el buidatge bibliogràfic i de recursos en línia.  

Documentem de manera específica i rigorosa el nostre fons artístic. Recopilem bibliografia textual i visual especialitzada i actualitzada, i el material documental necessari per oferir un coneixement millor i més ampli de les obres de la Col·lecció: en quin context s’han produït, amb quina finalitat, quina lectura permeten, quin camp de significat obren i quina incidència han tingut en l’àmbit artístic i en la trajectòria creativa del seu autor. Aquests són alguns dels camps que ens permeten accedir a les obres en millors condicions. 

Els processos de catalogació i documentació dels fons de la Col·lecció es fan de manera continuada amb la finalitat de mantenir actualitzada la història de les obres. 


El blau protegeix el blanc de la innocència. El blau s’emporta el negre. El blau és la foscor feta visible.
Derek Jarman