Catalogació i documentació de la Col·lecció

Estudio y documentación

La catalogació dels fons de la Col·lecció és una altra de les funcions principals del museu. Quan arriben al MACBA, les obres de la Col·lecció es registren i es cataloguen a la nostra base de dades. Després d’un primer inventari d’identificació, procedim a ampliar-ne la documentació mitjançant la realització de sessions fotogràfiques, gravacions audiovisuals i el buidatge bibliogràfic i de recursos en línia.  

Documentem de manera específica i rigorosa el nostre fons artístic. Recopilem bibliografia textual i visual especialitzada i actualitzada, i el material documental necessari per oferir un coneixement millor i més ampli de les obres de la Col·lecció: en quin context s’han produït, amb quina finalitat, quina lectura permeten, quin camp de significat obren i quina incidència han tingut en l’àmbit artístic i en la trajectòria creativa del seu autor. Aquests són alguns dels camps que ens permeten accedir a les obres en millors condicions. 

Els processos de catalogació i documentació dels fons de la Col·lecció es fan de manera continuada amb la finalitat de mantenir actualitzada la història de les obres.