Todos juntos podemos parar el sida, Keith Haring

L’any 1992, davant l’inevitable enderrocament del mur ubicat a la plaça de Salvador Seguí on Keith Haring havia realitzat aquest grafiti el 1989, es van plantejar diverses possibilitats per tal de conservar l’obra.  Es va optar per l’aixecament d’un calc a escala real, ja que així se’n possibilitava una futura reproducció.  

Ara bé, el mural es trobava molt deteriorat a causa de l’acció atmosfèrica i humana. Per aquesta raó, l’Ajuntament de Barcelona va decidir contractar un equip de restauració que va portar a terme una intervenció per tal de recuperar la visibilitat del disseny realitzat per l’artista i poder aixecar un calc en plàstic de polietilè amb retolador permanent i perforació. Aquest calc, amb una llargada total de 34 m i dividit en cinc fragments, és el que posteriorment s’ha utilitzat com a patró a partir del qual s’han obtingut els calcs fets servir en les reproduccions.  

Seguint la tècnica de l’estergit, portat a terme amb la mateixa pintura utilitzada per a la reproducció, la línia del grafiti s’ha transferit al mur a través dels petits forats fets en el plàstic. A continuació, els conservadors-restauradors, prenent com a guia les línies de l’estergit, han portat a terme pinzellada a pinzellada la reproducció del mural en un temps aproximat de cinc dies. 

Saber més sobre l'obra

Fotografía de detalle del proceso de troquelado. Foto: Silvia Noguer
Fotografía del proceso de estarcido en el muro. Foto:  Silvia Noguer
Fotografía del proceso de pintado del muro. Foto:  Silvia Noguer)
Vista general de las copias de las plantillas originales de la obra. Foto: Silvia Noguer
Fotografía general del proceso de trabajo. Foto: Silvia Noguer
L’essència del fragment i del mòdul té un ressò profund en el meu treball.
Pep Agut