Proyecto espacial #7, Esther Ferrer

Al MACBA, la col·laboració entre artistes i conservadors-restauradors constitueix una pràctica de treball habitual i necessària per conèixer i documentar de primera mà els criteris d’exhibició de les obres, així com les seves necessitats específiques de conservació. D’aquesta manera, la voluntat de l’artista s’inclou en els protocols conservatius de la seva obra i se n’assegura la perdurabilitat en el futur.  

L’estreta col·laboració que tot sovint s’estableix entre artista i conservador-restaurador permet que aquest últim conegui l’obra en profunditat. De tota manera, això no exclou que l’artista participi activament en la instal·lació de les seves peces: tant pot fer-ho adaptant-les a l’espai expositiu com duent a terme noves produccions. És més, moltes vegades la seva presència resulta imprescindible. 

És el cas de la realització a gran escala de la maqueta d’Esther Ferrer Projecte espacial #7 per a l’exposició de la col·lecció Desitjos i necessitats de l’any 2015.  

Segons paraules textuals d’Esther Ferrer: «No he tingut mai gaire interès a materialitzar els meus projectes a gran escala en un espai real; si la maqueta que faig funciona, l’obra està feta. Si tinc l’oportunitat de materialitzar-la en un espai real, fantàstic; però, si no, no passa res. Per a mi l’art és un procés». 

Com explica la mateixa artista, el procés és tan important com el resultat final de l’obra d’art. La sèrie Projectes espacials reuneix un conjunt de maquetes de possibles projectes d’intervenció «a» l’espai i «amb» l’espai. Aquesta vegada, l’artista ha materialitzat, juntament amb l’equip de conservació-restauració, una de les seves instal·lacions hipotètiques pertanyents als fons de la Col·lecció MACBA. 

Saber més sobre l'obra

Esther Ferrer durante la instalación de la obra “Proyectos espaciales" Series #7. Foto: Gemma Planell
Vista general de la instalación de la obra "Proyectos espaciales" Series #7
Detalle de la instalación de la obra "Proyectos espaciales" Series #7