Des de la dècada dels seixanta, l'extensa producció de Dan Graham ha esdevingut un dels pilars fonamentals a l'hora d'entendre i replantejar la funció històrica, política i social de l'art. No només com a creador, sinó també com a crític, teòric i professor. La seva tasca docent a les universitats de Halifax i Vancouver, al Canadà, fou una clara influència per a l'escena artística local. L'any 1985, una exposició col·lectiva a la 49th Parallel de Nova York, que reunia obres del mateix Graham i de tres joves creadors de Vancouver, Jeff Wall, Ken Lum i Ian Wallace, va posar de manifest definitivament la relació entre aquest grup d'artistes postconceptuals, batejat com la Vancouver School. Jeff Wall és un dels principals impulsors del corrent fotoconceptualista a la seva Vancouver natal. Wall va incorporar un element teatral en fotografies de gran format, no exemptes de càrrega política, que va revolucionar el concepte de la narrativitat en l'art contemporani de l'època. El seu és un art orientat a la representació de tots els aspectes - positius i negatius - de la vida quotidiana a la gran ciutat.

Continguts

Per mitjà del contacte amb teories psicoanalítiques, sociològiques i estètiques, Dan Graham presta atenció a la societat i, en concret, al context urbà en què la industrialització i les noves modalitats de comunicació han sumit l'home. Els seus treballs analitzen les funcions històriques, socials i ideològiques dels sistemes culturals contemporanis, i posen l'accent en l'arquitectura, la música rock i la televisió.

Aquesta publicació es una reflexió sobre la manera en què la fotografia ha tractat de fer-se ressò de la crisi general de la representació i ha eixamplat els seus límits conceptuals i tècnics.

Al 2007, Blake Stimson fou convidat a donar una conferència al MACBA dins del context del seminari La metròpoli en l’era de la fotografia. Aquesta conferència es titulà «La fotografia de la forma social». Una versió anterior del text fou publicada com «The Artiste» a l' Oxford Art Journal, vol. 30, núm. 1 (Març 2007), pp. 10-115.

"Artists feel that anyone who doesn’t enjoy their work does not really experience it. So we are insulated, we have this happy space of ours. But we cannot shape very much and so we do not have much direct effect on the affairs of the world. From within our space, our métier, we can contemplate and reflect on the difficulty, the burden, the obligation accepted by those who take on practical tasks."
Jeff Wall, 2004

Jeff Wall tracta les seves fotografies com si fossin escenes d'una pel·lícula. Li interessa la violència urbana, el racisme, la pobresa i els conflictes de gènere i classe. El drama narratiu de les seves fotografies evoca les convencions del cinema alhora que fa referència al llenguatge de la pintura. 

Etiquetes